Вітаємо з успішним захистом дисертації!

Вітаємо з успішним захистом дисертації!
Вітаємо з успішним захистом дисертації!
02.07.2019
За результатами роботи спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 2 липня 2019 р. відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 
1) Гаспарян Серафими Геннадіївни «Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення судово-експертних установ України» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 

 
Науковий керівник: Клюєв Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.
 
Офіційні опоненти:
Музичук Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ;
Гришина Наталія Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 

 
2) Попович Ірини Миколаївни «Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 

 
Науковий керівник: Даньшин Максим Валерійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 

 
Офіційні опоненти:
Капліна Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Мартовицька Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.
 
Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Вітаємо з успішним захистом дисертації!

Вітаємо з успішним захистом дисертації!
Вітаємо з успішним захистом дисертації!
02.07.2019
За результатами роботи спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 2 липня 2019 р. відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 
1) Гаспарян Серафими Геннадіївни «Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення судово-експертних установ України» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 

 
Науковий керівник: Клюєв Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.
 
Офіційні опоненти:
Музичук Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ;
Гришина Наталія Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 

 
2) Попович Ірини Миколаївни «Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 

 
Науковий керівник: Даньшин Максим Валерійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 

 
Офіційні опоненти:
Капліна Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Мартовицька Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.
 
Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!
 
Поделитесь с вашими друзьями!