Лабораторія економічних досліджень

Лабораторія економічних досліджень
Співробітники ХНДІСЕ плідно працюють над актуальними проблемами судової експертизи – проводять дослідження більш аніж за 80-ма спеціальностями, у тому числі й тими, що належать до компетенції експертів лабораторії економічних досліджень.
Необхідність у проведенні експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку й звітності виникає під час розгляду:
  • адміністративних справ щодо скасування податкових повідомлень-рішень за актами перевірки Державної фіскальної служби України, порушень, встановлених Державною аудиторською службою;
  • господарських справ щодо визначення суми заборгованості між підприємствами внаслідок недобросовісного виконання договірних зобов'язань;
  • кримінальних провадженнях про посадові злочини, пов’язані з присвоєнням товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, ухиленням від сплати податків та ін.;
  • цивільних справ, коли необхідно провести економічну експертизу щодо нарахувань і виплати пенсій, заробітної плати та інших виплат.
Лабораторію очолює кандидат економічних наук – Ольга Вікторівна Аніщенко.
Об'єктами економічної експертизи є документи, в яких відображається фінансово-господарська діяльність підприємців, документи бухгалтерського обліку та звітності (первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку, форми бухгалтерської звітності, матеріали інвентаризації тощо). Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось із застосуванням комп’ютерних програм (1С, SAP тощо), то експерту в роздрукованому вигляді надаються регістри бухгалтерського обліку, засвідчені згідно з чинним законодавством України у встановленому порядку.
Одним із провідних напрямків роботи лабораторії є проведення досліджень з визначення заробітку особам, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 – 1990 роках. Судові експертизи за такими напрямами проводяться як за ухвалами судів та зверненнями громадян, так і під час досудового розгляду у кримінальних провадженнях.
У лабораторії економічних досліджень ХНДІСЕ відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5, проводяться судові економічні експертизи за трьома експертними спеціальностями:
– 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»;
– 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»;
– 11.3 «Дослідження документів фінансово - кредитних операцій».
Експерти вирішують багато питань, пов’язаних з нарахуванням та перерахунком пенсій. Це пенсії за віком, по інвалідності, наукові пенсії, пенсії державним службовцям, педагогам, медикам, журналістам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям тощо. Призначення пенсій різним категоріям громадян має свої особливості у кожному конкретному випадку, які враховуються під час проведення експертиз. 
Підставою для проведення судової економічної експертизи є процесуальний документ (постанова, ухвала) або письмове звернення сторони кримінального провадження, учасника справи, в якому обов'язково наводяться реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об'єкти, що підлягають дослідженню.
Підставою для проведення експертного економічного дослідження є письмова заява (лист) замовника (юридичної або фізичної особи) з обов'язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають вирішенню, а також надання об'єктів.
Орієнтовний перелік питань, які ставляться на вирішення судової економічної експертизи наведено в розділі ІІІ «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за № 705/3145 (зі змінами та доповненнями).
Перш ніж звертатися до експертів, необхідно визначити більш важливі для себе питання, на які Ви б хотіли отримати відповідь в експертному висновку. Їх перелік повністю залежить від поставлених завдань в ході судового процесу або в інших спірних ситуаціях.
У разі звернення до фахівців лабораторії економічних досліджень Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.  Засл.  проф. М. С. Бокаріуса Ви зможете отримати наступні види послуг:
  • проведення судової економічної експертизи за ухвалою суду, слідчого судді та на замовлення учасників справи у цивільному, господарському, адміністративному процесі;
  • проведення експертного дослідження за заявою громадян і юридичних осіб;
  • консультування з питань призначення та проведення судової експертизи та експертного дослідження. Надання усної або письмової консультації.
Судова економічна експертиза, як один із засобів доказування, сприяє всебічному, повному та об'єктивному дослідженню обставин справи, прийняття законних і обґрунтованих судових та управлінських рішень.
Запрошуємо Вас до співпраці!