Проект «ДІЯ-ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж героїнового маршруту»

Проект «ДІЯ-ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж героїнового маршруту»

Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів та прекурсорів є одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів на сучасному етапі розвитку суспільства і нашої держави. Темпи поширення наркозалежності збільшуються, що сприяє розповсюдженню наркотичних речовин та формуванню злочинних угруповань, які займаються наркобізнесом. Проблема розповсюдження наркотичних речовин та злочини, учинені під час наркотичного сп’яніння, становлять загрозу суспільству.
Проблеми протидії організованій злочинності, що пов’язана з незаконним обігом наркотиків, є предметом обговорення на найвищому міждержавному рівні та обумовлює широку взаємодію міжнародних організацій, правоохоронних органів та громадськості багатьох країн світу.
З 2017 року українські державні та громадські організації активно долучилися до реалізації важливого проекту Європейського Союзу «ДІЯ-ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж героїнового маршруту». Проект діє з січня 2017 року по грудень 2020 року.
Метою Проекту є сприяння запобіганню та ефективній боротьбі з організованою злочинністю, у тому числі із незаконним обігом наркотиків вздовж так званого «героїнового маршруту» та створення належної довіри і налагодження мережі контактів між державами, що дозволить їм співпрацювати на (між-) регіональному рівні шляхом:

  • надання сприяння у прийнятті ефективної політики та оперативних заходів, що відповідають міжнародним стандартам прав людини і верховенства права, а також узгоджуються з відповідними стратегіями і політикою ЄС;
  • створення сприятливого середовища для посилення міжрегіонального і міжнаціонального співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків, забезпечуючи при цьому дотримання прав людини та верховенства права.
Одним із головних результатів співпраці України з міжнародними партнерами в області протидії наркотичним речовинам, їх аналогам і прекурсорам є імплементація в законодавче поле нашої держави передових світових стандартів.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.04.2019 року №  715 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.06.2019 року за №655/33626) «Про деякі питання віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин» регламентує порядок віднесення засобів та речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, підготовки висновків щодо належності синтетичних або природних засобів (речовин), хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психоактивну дію яких вони відтворюють. Це надасть змогу вчасно класифікувати наркотичні речовини, що повсякчас з’являються в обігу, брати їх під контроль та успішно ліквідовувати транснаціональні наркоугруповування і канали їх нелегального переміщення.
Керівництво ХНДІСЕ та співробітники лабораторії криміналістичних досліджень приймають активну участь у роботі проекту Європейського Союзу «ДІЯ-ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж героїнового маршруту». Оптимізація зв’язків між спеціалістами у галузі судової експертизи та правоохоронними структурами у боротьбі з наркобізнесом сприяє розробленню ефективної стратегії протидії розповсюдженню наркотичних речовин природного й синтетичного походження.