Вступ до аспірантури іноземних громадян

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України запрошує іноземців (науковців і практиків у галузі судової експертизи, а також тих осіб, що мають намір у майбутньому пов’язати свою діяльність із судовою експертизою) на навчання в аспірантурі інституту з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право» (за судово-експертним профілем):
  • адміністративне право і процес; фінансове право;
  • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі за очною та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу становить чотири роки.
Вартість навчання для іноземців та осіб без громадянства за рік на умовах контракту, складає:
  • денна форма навчання – 2000 EUR;
  • заочна форма навчання – 1700 EUR.
З більш детальною інформацією стосовно вступу на навчання до аспірантури можна ознайомитись відкривши файл українською або англійською мовами.
 
Довідки за телефоном: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147)
 

 


Вступ до аспірантури іноземних громадян

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України запрошує іноземців (науковців і практиків у галузі судової експертизи, а також тих осіб, що мають намір у майбутньому пов’язати свою діяльність із судовою експертизою) на навчання в аспірантурі інституту з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право» (за судово-експертним профілем):
  • адміністративне право і процес; фінансове право;
  • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі за очною та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу становить чотири роки.
Вартість навчання для іноземців та осіб без громадянства за рік на умовах контракту, складає:
  • денна форма навчання – 2000 EUR;
  • заочна форма навчання – 1700 EUR.
З більш детальною інформацією стосовно вступу на навчання до аспірантури можна ознайомитись відкривши файл українською або англійською мовами.
 
Довідки за телефоном: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147)