Загальні відомості

З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 081 «Право» (за судово-експертним профілем).
Міністерством освіти і науки України інституту надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 40 осіб (у тому числі іноземців та осіб без громадянства) за спеціальністю 081 «Право».