ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ХНДІСЕ

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ХНДІСЕ
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл.  проф.  М. С. Бокаріуса оголошує прийом до аспірантури з метою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

Прийом до аспірантури у 2019 році здійснюється за предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право» (за профілем експертної діяльності): 
адміністративне право і процес; фінансове право; 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Термін навчання в аспірантурі (очно / заочно) – 4 роки.

Підготовка осіб в аспірантурі (громадян України, іноземців та осіб без громадянства) здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб.
Вступники до аспірантури подають до Приймальної комісії заяву на ім’я директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (особисто в паперовій формі). 

Вступники, громадяни України, до заяви додають: 
1) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
2) копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 
3) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
4) чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см; 
5) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
6) згоду на збереження та обробку персональних даних;
7) міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності); 
8) список опублікованих наукових праць (за наявності); 
9) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
10) дослідницьку пропозицію.

Іноземці та особи без громадянства до заяви додають:
1) документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом магістра), оригінал та його копію;
2) додаток до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (додаток до диплома магістра), оригінал та його копію;
3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
4) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
5) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
6) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
7) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або список опублікованих наукових праць;
8) заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних;
9) документ, що засвідчує навчання іноземця на підготовчому відділенні (за наявності).
Документи, зазначені у пунктах 1-3, мають бути перекладені українською мовою, з нотаріальним засвідченням перекладу. 
Документи, зазначені у пунктах 1-2 мають бути засвідчені в країні їх видачі, у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

Ознайомитись з правилами прийому в аспірантуру, організаційними документами та програмами вступних випробувань, можна на сайті інституту http://www.hniise.gov.ua у розділі «Аспірантура та докторантура» або за телефоном (057) 372-17-63. 
 

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ХНДІСЕ

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ХНДІСЕ
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл.  проф.  М. С. Бокаріуса оголошує прийом до аспірантури з метою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

Прийом до аспірантури у 2019 році здійснюється за предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право» (за профілем експертної діяльності): 
адміністративне право і процес; фінансове право; 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Термін навчання в аспірантурі (очно / заочно) – 4 роки.

Підготовка осіб в аспірантурі (громадян України, іноземців та осіб без громадянства) здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб.
Вступники до аспірантури подають до Приймальної комісії заяву на ім’я директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (особисто в паперовій формі). 

Вступники, громадяни України, до заяви додають: 
1) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
2) копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 
3) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
4) чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см; 
5) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
6) згоду на збереження та обробку персональних даних;
7) міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності); 
8) список опублікованих наукових праць (за наявності); 
9) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
10) дослідницьку пропозицію.

Іноземці та особи без громадянства до заяви додають:
1) документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом магістра), оригінал та його копію;
2) додаток до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (додаток до диплома магістра), оригінал та його копію;
3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
4) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
5) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
6) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
7) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або список опублікованих наукових праць;
8) заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних;
9) документ, що засвідчує навчання іноземця на підготовчому відділенні (за наявності).
Документи, зазначені у пунктах 1-3, мають бути перекладені українською мовою, з нотаріальним засвідченням перекладу. 
Документи, зазначені у пунктах 1-2 мають бути засвідчені в країні їх видачі, у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

Ознайомитись з правилами прийому в аспірантуру, організаційними документами та програмами вступних випробувань, можна на сайті інституту http://www.hniise.gov.ua у розділі «Аспірантура та докторантура» або за телефоном (057) 372-17-63.