Урочисте вручення дипломів про присвоєння Спеціалізованою вченою радою Харківського НДІ судових експертиз К 64.896.01, Д 64.605.01 наукових ступенів працівникам інституту

Урочисте вручення дипломів про присвоєння Спеціалізованою вченою радою Харківського НДІ судових експертиз К 64.896.01, Д 64.605.01  наукових ступенів працівникам інституту
Урочисте вручення дипломів про присвоєння Спеціалізованою вченою радою Харківського НДІ судових експертиз К 64.896.01, Д 64.605.01  наукових ступенів працівникам інституту
12.11.2019
За результатами роботи Спеціалізованої вченої ради Харківського НДІ судових експертиз К 64.896.01, Д 64.605.01 відбулося два успішних захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 
 

11 листопада 2019 року,  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. № 1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України», директор інституту, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Миколайович Клюєв урочисто вручив Дипломи кандидатів юридичних наук:
- Гаспарян Серафимі Геннадіївні за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Дисертація за темою «Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення судово-експертних установ України». Науковий керівник –  доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Миколайович Клюєв.
 

 
- Попович Ірині Миколаївні за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Дисертація за темою «Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Максим Валерійович Даньшин.

Директор ХНДІСЕ Олександр Миколайович Клюєв наголосив, що це перший гідний успіх нашої Спеціалізованої вченої ради, привітав колег із отриманням дипломів про присудження наукового ступеня та побажав успішного втілення всіх творчих задумів, наснаги в професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках. Серафима Геннадіївна Гаспарян та Ірина Миколаївна Попович продемонстрували приклад наполегливості, цілеспрямованості, який має мотивувати, надихати всіх науковців нашого закладу. Це лише перша сходинка на шляху масштабних наукових досліджень і досягнень. Успішний захист дисертацій є спільним досягненням роботи керівництва Харківського НДІСЕ та наукових працівників  установи. 

Пишаємося, що в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса працюють висококваліфіковані фахівці. Це ще раз підтверджує високий рівень підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в Харківському НДІСЕ.
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Урочисте вручення дипломів про присвоєння Спеціалізованою вченою радою Харківського НДІ судових експертиз К 64.896.01, Д 64.605.01 наукових ступенів працівникам інституту

Урочисте вручення дипломів про присвоєння Спеціалізованою вченою радою Харківського НДІ судових експертиз К 64.896.01, Д 64.605.01  наукових ступенів працівникам інституту
Урочисте вручення дипломів про присвоєння Спеціалізованою вченою радою Харківського НДІ судових експертиз К 64.896.01, Д 64.605.01  наукових ступенів працівникам інституту
12.11.2019
За результатами роботи Спеціалізованої вченої ради Харківського НДІ судових експертиз К 64.896.01, Д 64.605.01 відбулося два успішних захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 
 

11 листопада 2019 року,  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. № 1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України», директор інституту, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Миколайович Клюєв урочисто вручив Дипломи кандидатів юридичних наук:
- Гаспарян Серафимі Геннадіївні за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Дисертація за темою «Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення судово-експертних установ України». Науковий керівник –  доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Миколайович Клюєв.
 

 
- Попович Ірині Миколаївні за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Дисертація за темою «Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Максим Валерійович Даньшин.

Директор ХНДІСЕ Олександр Миколайович Клюєв наголосив, що це перший гідний успіх нашої Спеціалізованої вченої ради, привітав колег із отриманням дипломів про присудження наукового ступеня та побажав успішного втілення всіх творчих задумів, наснаги в професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках. Серафима Геннадіївна Гаспарян та Ірина Миколаївна Попович продемонстрували приклад наполегливості, цілеспрямованості, який має мотивувати, надихати всіх науковців нашого закладу. Це лише перша сходинка на шляху масштабних наукових досліджень і досягнень. Успішний захист дисертацій є спільним досягненням роботи керівництва Харківського НДІСЕ та наукових працівників  установи. 

Пишаємося, що в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса працюють висококваліфіковані фахівці. Це ще раз підтверджує високий рівень підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в Харківському НДІСЕ.
 
Поделитесь с вашими друзьями!