Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за результатами роботи спеціалізованої вченої ради К 64.896.01

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за результатами роботи спеціалізованої вченої ради К 64.896.01
 
З 2018 року Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса набув статусу установи з правом підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1218 від 07.11.2018 у ХНДІСЕ створено спеціалізовану вчену раду К 64.896.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Головою ради призначено директора інституту, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Олександра Миколайовича Клюєва. До складу ради входять найбільш досвідчені науковці в галузі права.
 

 

 
За результатами роботи спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 23 24 грудня 2019 року у ХНДІСЕ успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:
1. Осінська Ольга Миколаївна – «Потерпілий як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
2. Чесакова Мирослава Сергіївна – «Протидія розслідуванню злочинів та шляхи її подолання на стадії досудового розслідування» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
3. Любченко Володимир Іванович – «Початкова (досудова) форма обвинувачення, яка реалізується у досудовому розслідуванні: зміст, суб’єкти і порядок реалізації» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
4. Маліков Сергій Костянтинович – «Адміністративно-правові засади здійснення контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 

 

 
Усі кандидати показали високий рівень підготовки та глибину наукових знань за своєю спеціальністю. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та подальших наукових пошуках!
 
 
 

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за результатами роботи спеціалізованої вченої ради К 64.896.01

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за результатами роботи спеціалізованої вченої ради К 64.896.01
 
З 2018 року Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса набув статусу установи з правом підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1218 від 07.11.2018 у ХНДІСЕ створено спеціалізовану вчену раду К 64.896.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Головою ради призначено директора інституту, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Олександра Миколайовича Клюєва. До складу ради входять найбільш досвідчені науковці в галузі права.
 

 

 
За результатами роботи спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 23 24 грудня 2019 року у ХНДІСЕ успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:
1. Осінська Ольга Миколаївна – «Потерпілий як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
2. Чесакова Мирослава Сергіївна – «Протидія розслідуванню злочинів та шляхи її подолання на стадії досудового розслідування» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
3. Любченко Володимир Іванович – «Початкова (досудова) форма обвинувачення, яка реалізується у досудовому розслідуванні: зміст, суб’єкти і порядок реалізації» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
4. Маліков Сергій Костянтинович – «Адміністративно-правові засади здійснення контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 

 

 
Усі кандидати показали високий рівень підготовки та глибину наукових знань за своєю спеціальністю. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та подальших наукових пошуках!