Повідомлення про захист дисертацій

20 листопада 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудуться захисти дисертацій: 
 
о 10:00 годині – КОНТИМИРОВОЇ Вікторії Вікторівни «Адміністративно-правове забезпечення взаємодії між судово-експертними установами України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України КЛЮЄВ Олександр Миколайович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, декан факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ МУЗИЧУК Олександр Миколайович;
– кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, кримінального права і процесу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» НЕНЬКО Сергій Сергійович.
 
о 13:00 годині – ВОРОНОГО Олександра Олександровича «Служба безпеки України у системі суб’єктів протидії корупції та організованій злочинності: адміністративно-правовий аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України РУСЕЦЬКИЙ Анатолій Анатолійович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ МУЗИЧУК Олександр Миколайович;
– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ГРИШИНА Наталія Вікторівна.
 
 
19 листопада 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудеться захист дисертації: 
 
о 10:00 годині – ЛЕВІНА Віталія Ігоровича «Процесуальний порядок забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи при проведенні обшуку», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України СІМАКОВА-ЄФРЕМЯН Елла Борисівна.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ДАНЬШИН Максим Валерійович;
– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили КОВАЛЬ Алла Анатоліївна.

Повідомлення про захист дисертацій

20 листопада 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудуться захисти дисертацій: 
 
о 10:00 годині – КОНТИМИРОВОЇ Вікторії Вікторівни «Адміністративно-правове забезпечення взаємодії між судово-експертними установами України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України КЛЮЄВ Олександр Миколайович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, декан факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ МУЗИЧУК Олександр Миколайович;
– кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, кримінального права і процесу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» НЕНЬКО Сергій Сергійович.
 
о 13:00 годині – ВОРОНОГО Олександра Олександровича «Служба безпеки України у системі суб’єктів протидії корупції та організованій злочинності: адміністративно-правовий аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України РУСЕЦЬКИЙ Анатолій Анатолійович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ МУЗИЧУК Олександр Миколайович;
– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ГРИШИНА Наталія Вікторівна.
 
 
19 листопада 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудеться захист дисертації: 
 
о 10:00 годині – ЛЕВІНА Віталія Ігоровича «Процесуальний порядок забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи при проведенні обшуку», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України СІМАКОВА-ЄФРЕМЯН Елла Борисівна.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ДАНЬШИН Максим Валерійович;
– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили КОВАЛЬ Алла Анатоліївна.