Повідомлення про захист дисертацій

10 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудуться захисти дисертацій:
 
о 10:00 годиніБОРИСОВА Станіслава Геннадійовича «Використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ ПИРІГ Ігор Володимирович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ДАНЬШИН Максим Валерійович;
– кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України ЛУБЕНЦОВ Андрій Васильович.
 
о 13:00 годиніВОВЧУКА Любомира Святославовича «Кримінальна процесуальна правозахисна діяльність владних суб’єктів досудового розслідування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України СІМАКОВА-ЄФРЕМЯН Елла Борисівна.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого КАПЛІНА Оксана Володимирівна;
– кандидат юридичних наук, доцент кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» КОЛЕСНІК Галина Ростиславівна.
 
9 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудеться захист дисертації:
 
о 10:00 годині – КОБАК Марини Василівни «Реалізація засад кримінального провадження слідчим суддею», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили КОВАЛЬ Алла Анатоліївна.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету СТРАТОНОВ Василь Миколайович;
– доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович.

Повідомлення про захист дисертацій

10 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудуться захисти дисертацій:
 
о 10:00 годиніБОРИСОВА Станіслава Геннадійовича «Використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ ПИРІГ Ігор Володимирович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ДАНЬШИН Максим Валерійович;
– кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України ЛУБЕНЦОВ Андрій Васильович.
 
о 13:00 годиніВОВЧУКА Любомира Святославовича «Кримінальна процесуальна правозахисна діяльність владних суб’єктів досудового розслідування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України СІМАКОВА-ЄФРЕМЯН Елла Борисівна.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого КАПЛІНА Оксана Володимирівна;
– кандидат юридичних наук, доцент кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» КОЛЕСНІК Галина Ростиславівна.
 
9 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудеться захист дисертації:
 
о 10:00 годині – КОБАК Марини Василівни «Реалізація засад кримінального провадження слідчим суддею», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили КОВАЛЬ Алла Анатоліївна.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету СТРАТОНОВ Василь Миколайович;
– доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович.