Повідомлення про захист дисертацій

12 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України відбудуться захисти дисертацій: 
о 1000 СТОЯНОВОЇ Галини Петрівни на тему «Криміналістична характеристика й особливості розслідування крадіжок з житлових будинків садибного типу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
о 1300 ПРИХОДЬКО Владлени Олександрівни на тему «Теоретичні та практичні основи функціонування та використання криміналістичних обліків МВС України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

11 березня 2021 року о 1000  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО Лідії Анатоліївни на тему «Процесуальний і тактичний аспекти одночасного допиту кількох вже допитаних осіб».

Повідомлення про захист дисертацій

12 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України відбудуться захисти дисертацій: 
о 1000 СТОЯНОВОЇ Галини Петрівни на тему «Криміналістична характеристика й особливості розслідування крадіжок з житлових будинків садибного типу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
о 1300 ПРИХОДЬКО Владлени Олександрівни на тему «Теоретичні та практичні основи функціонування та використання криміналістичних обліків МВС України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

11 березня 2021 року о 1000  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО Лідії Анатоліївни на тему «Процесуальний і тактичний аспекти одночасного допиту кількох вже допитаних осіб».