Акредитація ОНП

Документи щодо акредитації освітньої програми 081 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
– освітньо-наукова програма;
– навчальні плани;
– рецензії.
 
Супровідні документи:

– положення про організацію освітнього процесу;
– положення про порядок організації вивчення дисциплін вільного вибору;
– положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії;
кодекс академічної доброчесності
 
Робочі програми навчальних дисциплін
Базові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:
Адміністративно-правовий профіль

Кримінальний процесуальний, криміналістичний та судово-експертний профіль
– методологія судової експертизи;

Акредитація ОНП

Документи щодо акредитації освітньої програми 081 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
– освітньо-наукова програма;
– навчальні плани;
– рецензії.
 
Супровідні документи:

– положення про організацію освітнього процесу;
– положення про порядок організації вивчення дисциплін вільного вибору;
– положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії;
кодекс академічної доброчесності
 
Робочі програми навчальних дисциплін
Базові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:
Адміністративно-правовий профіль

Кримінальний процесуальний, криміналістичний та судово-експертний профіль
– методологія судової експертизи;