Акредитація ОНП

Увага! Відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відбудеться 27 травня 2021 року о 16-15
Підключитись до конференції можна за посиланням: https://zoom.us/j/92622339806?pwd=b2VWQStkdkxBOXRUOTFtUVJxLzJodz09
Ідентифікатор конференції: 926 2233 9806
Наказ про призначення експертної групи

Документи щодо акредитації освітньої програми 081 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
– освітньо-наукова програма (2018);
– освітньо-наукова програма (2019);
– освітньо-наукова програма (2020);
– навчальні плани (2018);
– навчальні плани (2019);
– навчальні плани (2020);
– рецензії.
 
Увага! Пропонуються до громадського обговорення проєкт освітньо-наукової програми та навчальні плани для підготовки докторів філософії за спеціальностю 081 Право.
 
Зауваження та пропозиції до проєктів  просимо надсилати до 31 серпня 2021 року у вигляді таблиці  із зазначенням в темі листа "громадське обговорення" на e-mail: khosha@hniise.gov.ua 
Зустріч запланована на 8 вересеня 2021 року.

Супровідні документи:
– положення про організацію освітнього процесу;
– положення про порядок організації вивчення дисциплін вільного вибору;
– положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії;
– положення про проведення науково-дослідної практики;
кодекс академічної доброчесності;
положення про Вчену раду ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"
 
Робочі програми навчальних дисциплін
Базові навчальні дисципліни:
 
Вибіркові навчальні дисципліни:
Адміністративно-правовий профіль
 
Кримінальний процесуальний, криміналістичний та судово-експертний профіль

Акредитація ОНП

Увага! Відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відбудеться 27 травня 2021 року о 16-15
Підключитись до конференції можна за посиланням: https://zoom.us/j/92622339806?pwd=b2VWQStkdkxBOXRUOTFtUVJxLzJodz09
Ідентифікатор конференції: 926 2233 9806
Наказ про призначення експертної групи

Документи щодо акредитації освітньої програми 081 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
– освітньо-наукова програма (2018);
– освітньо-наукова програма (2019);
– освітньо-наукова програма (2020);
– навчальні плани (2018);
– навчальні плани (2019);
– навчальні плани (2020);
– рецензії.
 
Увага! Пропонуються до громадського обговорення проєкт освітньо-наукової програми та навчальні плани для підготовки докторів філософії за спеціальностю 081 Право.
 
Зауваження та пропозиції до проєктів  просимо надсилати до 31 серпня 2021 року у вигляді таблиці  із зазначенням в темі листа "громадське обговорення" на e-mail: khosha@hniise.gov.ua 
Зустріч запланована на 8 вересеня 2021 року.

Супровідні документи:
– положення про організацію освітнього процесу;
– положення про порядок організації вивчення дисциплін вільного вибору;
– положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії;
– положення про проведення науково-дослідної практики;
кодекс академічної доброчесності;
положення про Вчену раду ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"
 
Робочі програми навчальних дисциплін
Базові навчальні дисципліни:
 
Вибіркові навчальні дисципліни:
Адміністративно-правовий профіль
 
Кримінальний процесуальний, криміналістичний та судово-експертний профіль