Акредитація ОНП

Документи щодо акредитації освітньо-наукової програми 081 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
– освітньо-наукова програма (2021);
– навчальні плани (2021).
 
Супровідні документи:
– положення про організацію освітнього процесу;
– положення про порядок організації вивчення дисциплін вільного вибору;
– положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії;
– положення про проведення науково-дослідної практики;
кодекс академічної доброчесності;
положення про Вчену раду ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса";
положення про моніторінг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії;

Робочі програми навчальних дисциплін
Базові навчальні дисципліни:
 
Вибіркові навчальні дисципліни:

Акредитація ОНП

Документи щодо акредитації освітньо-наукової програми 081 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
– освітньо-наукова програма (2021);
– навчальні плани (2021).
 
Супровідні документи:
– положення про організацію освітнього процесу;
– положення про порядок організації вивчення дисциплін вільного вибору;
– положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії;
– положення про проведення науково-дослідної практики;
кодекс академічної доброчесності;
положення про Вчену раду ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса";
положення про моніторінг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії;

Робочі програми навчальних дисциплін
Базові навчальні дисципліни:
 
Вибіркові навчальні дисципліни: