Акредитація ОНП

Документи щодо акредитації освітньої програми 081 Право за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
- освітньо-наукова програма;
- навчальні плани;
- звіт (відомості) про самооцінювання освітньо-наукової програми.
 
Супровідні документи:

- положення про організацію освітнього процесу;
- положення про порядок організації вивчення дисциплін вільного вибору;
- положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
- індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії.

Акредитація ОНП

Документи щодо акредитації освітньої програми 081 Право за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
- освітньо-наукова програма;
- навчальні плани;
- звіт (відомості) про самооцінювання освітньо-наукової програми.
 
Супровідні документи:

- положення про організацію освітнього процесу;
- положення про порядок організації вивчення дисциплін вільного вибору;
- положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
- індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії.