Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує до навчання!

Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує до навчання!
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (далі ХНДІСЕ) довгий час тісно співпрацює з Харківським національним університетом внутрішніх справ. 
Наші організації активно проводять спільні освітні заходи, спрямовані на задовольняння потреб держави у кваліфікованих кадрах. У межах співробітництва створюються сприятливі умови для розширення можливостей підготовки та підвищення кваліфікації судових експертів, забезпечується можливість отримання необхідних практичних навичок та знань.
Завдяки співпраці розвивається наукова діяльність у галузі судової експертизи та відбувається удосконалення законодавства з експертного забезпечення правосуддя в Україні.
Із урахуванням потреб ХНДІСЕ у кваліфікованих кадрах, юристів, психологів, економістів фахівців у галузі комп’ютерних технологій тощо та потенційних можливостей працевлаштування пропонується до уваги наступна інформація: додаток
 

 
 
 

Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує до навчання!

Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує до навчання!
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (далі ХНДІСЕ) довгий час тісно співпрацює з Харківським національним університетом внутрішніх справ. 
Наші організації активно проводять спільні освітні заходи, спрямовані на задовольняння потреб держави у кваліфікованих кадрах. У межах співробітництва створюються сприятливі умови для розширення можливостей підготовки та підвищення кваліфікації судових експертів, забезпечується можливість отримання необхідних практичних навичок та знань.
Завдяки співпраці розвивається наукова діяльність у галузі судової експертизи та відбувається удосконалення законодавства з експертного забезпечення правосуддя в Україні.
Із урахуванням потреб ХНДІСЕ у кваліфікованих кадрах, юристів, психологів, економістів фахівців у галузі комп’ютерних технологій тощо та потенційних можливостей працевлаштування пропонується до уваги наступна інформація: додаток