Збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

Збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України
Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 затверджено Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі юридичних наук.
Збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» («Theory and Practice of Forensic Science and Сriminalistics») видається з 2001 р. Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса разом із Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та виходить друком двічі на рік змішаними мовами, паралельними випусками: українською, англійською.
 
 

Збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

Збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України
Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 затверджено Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі юридичних наук.
Збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» («Theory and Practice of Forensic Science and Сriminalistics») видається з 2001 р. Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса разом із Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та виходить друком двічі на рік змішаними мовами, паралельними випусками: українською, англійською.