Науково-прикладний музей

Музей є одним із джерел історії, де можна зустрітися з минулим, побачити сьогодення та зазирнути в майбутнє. Кожен музейний експонат є неповторним джерелом інформації та відбитком своєї епохи.
 

Науково-прикладний музей Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса створено з метою збереження історичної спадщини про видатних науковців та використання експозиції у прикладних цілях — навчання і підвищення фахової кваліфікації судових експертів України та зарубіжжя.
 
Кожен стенд експозиції присвячено певній сторінці діяльності інституту від заснування до сьогодення. Експонати музею відображають окремі аспекти експертної, науково-дослідної й освітньої діяльності ХНДІСЕ.
Експозицію складають такі тематичні стенди: «Фотозона: Бертільйонаж», «Інтерактивна зона: дактилоскопія», «Історія заснування, становлення та розвитку ХНДІСЕ», «Гемологічні дослідження», «Мистецтвознавчі дослідження», «Почеркознавчі дослідження», «Експертне обладнання», «Дослідження паперових грошей», «Дослідження холодної зброї», «Дослідження вогнепальної зброї», «Біологічне дослідження», «Подарунки для ХНДІСЕ», «Сучасний стан міжнародної, освітньої та науково-дослідної діяльності ХНДІСЕ».
Працівники Науково-прикладного музею взаємодіють зі співробітниками інших музеїв, наукових бібліотек, вищих навчальних закладів і наукових установ різних міст України, країн близького й далекого зарубіжжя.
Колекція музею постійно поповнюється новими експонатами, які урізноманітнюють експозицію та цікавлять усіх відвідувачів незалежно від віку, статі, соціального походження та освіти.
 
Працівники музею для всіх охочих проведуть цікаву й інформативну екскурсію. До відвідування запрошуємо організовані групи представників наукової спільноти, судово-експертних установ, студентів вищих навчальних закладів, відвідувачів інших установ за заздалегідь узгодженими письмовими замовленнями. Кількість відвідувачів у групі — не більше 15 осіб.

Отримати відповіді на питання щодо організації екскурсій можливо за телефоном (057) 370-91-94.
 

Режим роботи Науково-прикладного музею: вівторок і четвер з 10:00 до 15:00.

Науково-прикладний музей Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса розташовано в приміщенні ХНДІСЕ за адресою: 61177 м. Харків, вул. Золочівська, 8-А.
Керівник Науково-прикладного музею — науковий співробітник лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності Катерина Петрівна Силенок.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
A museum is one of the sources of history, where you can meet the past, see the present and look into the future. Each museum exhibit is a unique source of information and reflection of its era.
 
Applied Research Museum of Hon. Prof. M. S. Bokarius Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations was created in order to preserve the historical heritage of outstanding scientists and use the exhibition for applied purposes − training and post-graduate education of forensic experts in Ukraine and abroad.
Each exposition stand is dedicated to a certain page of the Institute activity from its foundation up to the present. The exhibits of the museum reflect some aspects of forensic, research and educational activities at KhRIFE.
 

 
The exposition consists of the following thematic stands: Photo area: Bertillonage, Interactive area: fingerprinting, History of the foundation, formation and development of KhRIFE, Forensic gemology, Art forensics, Handwriting analysis, Forensic lab equipment, Currency forensics, Cold weapon examination, Forensic firearm examination, Forensic biology, Gifts for KhRIFE, Current state of international, educational and research activity at KhRIFE.
The Applied Research Museum staff interacts with other museums staff, scientific libraries, higher educational establishments and other research institutes of different Ukrainian cities, countries of near and far abroad. 
The museum collection is constantly enriched with new exhibits that diversify the exhibition and interest all visitors regardless of age, gender, social background and education.

The museum staff will give everyone an engaging and informative tour. We invite organized groups of scientific community representatives, forensic science institutes representatives, students of higher educational establishments, visitors from other institutions by pre-agreed written orders. The number of visitors in a group − no more than 15 people.

You can get answers to questions as to organization of excursions by phone number: (057) 370-91-94.
Working time of the Applied Research Museum: Tuesday and Thursday from 10:00 to 15:00.

Hon. Prof. M. S. Bokarius Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations is located in the KhRIFE premises at the address:  8a, Zolochivska street, Kharkiv, 61177.
The Head of the Applied Research Museum − Kateryna Petrivna Sylenok, Researcher at R&D and Publishing Laboratory.
 
 

Науково-прикладний музей

Музей є одним із джерел історії, де можна зустрітися з минулим, побачити сьогодення та зазирнути в майбутнє. Кожен музейний експонат є неповторним джерелом інформації та відбитком своєї епохи.
 

Науково-прикладний музей Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса створено з метою збереження історичної спадщини про видатних науковців та використання експозиції у прикладних цілях — навчання і підвищення фахової кваліфікації судових експертів України та зарубіжжя.
 
Кожен стенд експозиції присвячено певній сторінці діяльності інституту від заснування до сьогодення. Експонати музею відображають окремі аспекти експертної, науково-дослідної й освітньої діяльності ХНДІСЕ.
Експозицію складають такі тематичні стенди: «Фотозона: Бертільйонаж», «Інтерактивна зона: дактилоскопія», «Історія заснування, становлення та розвитку ХНДІСЕ», «Гемологічні дослідження», «Мистецтвознавчі дослідження», «Почеркознавчі дослідження», «Експертне обладнання», «Дослідження паперових грошей», «Дослідження холодної зброї», «Дослідження вогнепальної зброї», «Біологічне дослідження», «Подарунки для ХНДІСЕ», «Сучасний стан міжнародної, освітньої та науково-дослідної діяльності ХНДІСЕ».
Працівники Науково-прикладного музею взаємодіють зі співробітниками інших музеїв, наукових бібліотек, вищих навчальних закладів і наукових установ різних міст України, країн близького й далекого зарубіжжя.
Колекція музею постійно поповнюється новими експонатами, які урізноманітнюють експозицію та цікавлять усіх відвідувачів незалежно від віку, статі, соціального походження та освіти.
 
Працівники музею для всіх охочих проведуть цікаву й інформативну екскурсію. До відвідування запрошуємо організовані групи представників наукової спільноти, судово-експертних установ, студентів вищих навчальних закладів, відвідувачів інших установ за заздалегідь узгодженими письмовими замовленнями. Кількість відвідувачів у групі — не більше 15 осіб.

Отримати відповіді на питання щодо організації екскурсій можливо за телефоном (057) 370-91-94.
 

Режим роботи Науково-прикладного музею: вівторок і четвер з 10:00 до 15:00.

Науково-прикладний музей Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса розташовано в приміщенні ХНДІСЕ за адресою: 61177 м. Харків, вул. Золочівська, 8-А.
Керівник Науково-прикладного музею — науковий співробітник лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності Катерина Петрівна Силенок.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
A museum is one of the sources of history, where you can meet the past, see the present and look into the future. Each museum exhibit is a unique source of information and reflection of its era.
 
Applied Research Museum of Hon. Prof. M. S. Bokarius Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations was created in order to preserve the historical heritage of outstanding scientists and use the exhibition for applied purposes − training and post-graduate education of forensic experts in Ukraine and abroad.
Each exposition stand is dedicated to a certain page of the Institute activity from its foundation up to the present. The exhibits of the museum reflect some aspects of forensic, research and educational activities at KhRIFE.
 

 
The exposition consists of the following thematic stands: Photo area: Bertillonage, Interactive area: fingerprinting, History of the foundation, formation and development of KhRIFE, Forensic gemology, Art forensics, Handwriting analysis, Forensic lab equipment, Currency forensics, Cold weapon examination, Forensic firearm examination, Forensic biology, Gifts for KhRIFE, Current state of international, educational and research activity at KhRIFE.
The Applied Research Museum staff interacts with other museums staff, scientific libraries, higher educational establishments and other research institutes of different Ukrainian cities, countries of near and far abroad. 
The museum collection is constantly enriched with new exhibits that diversify the exhibition and interest all visitors regardless of age, gender, social background and education.

The museum staff will give everyone an engaging and informative tour. We invite organized groups of scientific community representatives, forensic science institutes representatives, students of higher educational establishments, visitors from other institutions by pre-agreed written orders. The number of visitors in a group − no more than 15 people.

You can get answers to questions as to organization of excursions by phone number: (057) 370-91-94.
Working time of the Applied Research Museum: Tuesday and Thursday from 10:00 to 15:00.

Hon. Prof. M. S. Bokarius Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations is located in the KhRIFE premises at the address:  8a, Zolochivska street, Kharkiv, 61177.
The Head of the Applied Research Museum − Kateryna Petrivna Sylenok, Researcher at R&D and Publishing Laboratory.