Проведення досліджень матеріалів, речовин та виробів

Проведення досліджень матеріалів, речовин та виробів
Проведення досліджень матеріалів, речовин та виробів
22.09.2020
Співробітники Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» проводять дослідження із використанням сучасного технічного обладнання, яке дозволяє якісно з високою точністю дослідити надані об’єкти.

Під час проведення експертиз та експертних досліджень, наприклад, нафтопродуктів, харчових продуктів, лікарських засобів, питної води та стічних вод, ґрунтів і корисних копалин, металів і сплавів, наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів та багатьох інших використовується:

1. Газовий хроматограф із масспектрометричним детектуванням Shimadzu GCMS-QP2020. Застосовується при аналізі невідомих речовин та їх сумішей. Він використовується переважно з метою аналізу якісного складу наркотичних речовин, нафтопродуктів (встановлення окремих антидетонаційних добавок до бензинів), спиртовмісних сумішей (визначення певних денатуруючих добавок), органічних прекурсорів, розчинників та розріджувачів, для встановлення природи деяких полімерних сполук за летючими продуктами їх піролізу та ін.
2. Атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою Shimadzu ICPE-9820 застосовується при аналізі ґрунтів, води, мінеральної складової мазутів, бітумів, нафти, вугілля, полімерних матеріалів та ін. 
3. Газовий хроматограф Shimadzu GCMS-QP2030 застосовується для проведення аналізу кількісних характеристик компонентів наркотичних та психотропних речовин, прекурсорів, а також інших сумішей. 
 

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» має Атестат про акредитацію відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 та Атестат про акредитацію відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, тож замовники можуть бути впевнені у якості наданих послуг.
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Проведення досліджень матеріалів, речовин та виробів

Проведення досліджень матеріалів, речовин та виробів
Проведення досліджень матеріалів, речовин та виробів
22.09.2020
Співробітники Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» проводять дослідження із використанням сучасного технічного обладнання, яке дозволяє якісно з високою точністю дослідити надані об’єкти.

Під час проведення експертиз та експертних досліджень, наприклад, нафтопродуктів, харчових продуктів, лікарських засобів, питної води та стічних вод, ґрунтів і корисних копалин, металів і сплавів, наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів та багатьох інших використовується:

1. Газовий хроматограф із масспектрометричним детектуванням Shimadzu GCMS-QP2020. Застосовується при аналізі невідомих речовин та їх сумішей. Він використовується переважно з метою аналізу якісного складу наркотичних речовин, нафтопродуктів (встановлення окремих антидетонаційних добавок до бензинів), спиртовмісних сумішей (визначення певних денатуруючих добавок), органічних прекурсорів, розчинників та розріджувачів, для встановлення природи деяких полімерних сполук за летючими продуктами їх піролізу та ін.
2. Атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою Shimadzu ICPE-9820 застосовується при аналізі ґрунтів, води, мінеральної складової мазутів, бітумів, нафти, вугілля, полімерних матеріалів та ін. 
3. Газовий хроматограф Shimadzu GCMS-QP2030 застосовується для проведення аналізу кількісних характеристик компонентів наркотичних та психотропних речовин, прекурсорів, а також інших сумішей. 
 

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» має Атестат про акредитацію відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 та Атестат про акредитацію відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, тож замовники можуть бути впевнені у якості наданих послуг.
 
Поделитесь с вашими друзьями!