Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики»

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики»
16 жовтня 2020 року на базі Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України відбулася міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики».
У конференції взяли участь представники органів виконавчої влади, до сфери управління яких входять спеціалізовані установи українських і зарубіжних експертних установ: Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України; Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова; Національного бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія; державної установи «Науково-практичний центр Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь»; Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»; Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; Київського НДІСЕ; Одеського НДІСЕ; Дніпропетровського НДІСЕ, спеціалізованих установ інших міністерств та відомств.
Від Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» з доповіддю виступила заступник директора з наукової роботи, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України — Елла Борисівна Сімакова-Єфремян.

 
Свої доповіді учасники конференції присвятили теоретичним і практичним питанням розвитку судової експертизи. Активне обговорення викликала тема, присвячена електронному документу як джерелу доказів у кримінальному провадженні та ін. 
Завдяки подібним заходам спеціалізовані експертні установи обмінюються теоретичним і практичним досвідом, виробляють єдині підходи до розв’язання питань судової експертології й переймають передові технології України та зарубіжжя.
 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики»

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики»
16 жовтня 2020 року на базі Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України відбулася міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики».
У конференції взяли участь представники органів виконавчої влади, до сфери управління яких входять спеціалізовані установи українських і зарубіжних експертних установ: Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України; Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова; Національного бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія; державної установи «Науково-практичний центр Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь»; Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»; Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; Київського НДІСЕ; Одеського НДІСЕ; Дніпропетровського НДІСЕ, спеціалізованих установ інших міністерств та відомств.
Від Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» з доповіддю виступила заступник директора з наукової роботи, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України — Елла Борисівна Сімакова-Єфремян.

 
Свої доповіді учасники конференції присвятили теоретичним і практичним питанням розвитку судової експертизи. Активне обговорення викликала тема, присвячена електронному документу як джерелу доказів у кримінальному провадженні та ін. 
Завдяки подібним заходам спеціалізовані експертні установи обмінюються теоретичним і практичним досвідом, виробляють єдині підходи до розв’язання питань судової експертології й переймають передові технології України та зарубіжжя.