Ветеринарні дослідження

Ветеринарні дослідження
 
Для сучасного суспільства надзвичайно важливим є реалізація можливостей судово-ветеринарної експертизи тварин, постраждалих від жорстокого поводження.
Судові експерти Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» встановлюють:
тяжкість спричинених пошкоджень, ступінь розладу здоров’я тварин, втрати їхньої продуктивності;
причини смерті (вогнепальні пошкодження, отруєння чи інші причини);
своєчасність та повноту проведення заходів, передбачених чинним ветеринарним законодавством. 
Проводяться комплексні ветеринарно-товарознавчі дослідження живих тварин тощо. 
 
 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань щодо судово-ветеринарного визначення ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини:
1) Яким є характер ушкоджень з ветеринарної точки зору (садно, синець, рана, перелом кістки тощо) та їх локалізація?
2) Якого ступеня тяжкості кожне з ушкоджень, виявлених у тілі тварини?
3) Чи є ушкодження, завдані тварині, небезпечними для життя в момент їх заподіяння, якщо так, то чим зумовлена їх небезпечність?
4) Чи надано ветеринарну допомогу досліджуваній тварині з недоліками, які спричинили ушкодження цієї тварини, а якщо так, то яким є ступінь тяжкості цих ушкоджень?
5) Чи призвели до каліцтва тварини спричинені їй ушкодження за певних обставин: як кожне окремо, так і в сукупності?
6) Чи є ушкодження, виявлене на тілі тварини, ушкодженням її екстер’єру, якщо так, то воно виправне чи невиправне, яким є ступінь тяжкості заподіяного ушкодження?
За додатковою інформацією можна звертатися до лабораторії криміналістичних досліджень за телефоном: +38 (057) 372-08-91.
 

Ветеринарні дослідження

Ветеринарні дослідження
 
Для сучасного суспільства надзвичайно важливим є реалізація можливостей судово-ветеринарної експертизи тварин, постраждалих від жорстокого поводження.
Судові експерти Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» встановлюють:
тяжкість спричинених пошкоджень, ступінь розладу здоров’я тварин, втрати їхньої продуктивності;
причини смерті (вогнепальні пошкодження, отруєння чи інші причини);
своєчасність та повноту проведення заходів, передбачених чинним ветеринарним законодавством. 
Проводяться комплексні ветеринарно-товарознавчі дослідження живих тварин тощо. 
 
 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань щодо судово-ветеринарного визначення ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини:
1) Яким є характер ушкоджень з ветеринарної точки зору (садно, синець, рана, перелом кістки тощо) та їх локалізація?
2) Якого ступеня тяжкості кожне з ушкоджень, виявлених у тілі тварини?
3) Чи є ушкодження, завдані тварині, небезпечними для життя в момент їх заподіяння, якщо так, то чим зумовлена їх небезпечність?
4) Чи надано ветеринарну допомогу досліджуваній тварині з недоліками, які спричинили ушкодження цієї тварини, а якщо так, то яким є ступінь тяжкості цих ушкоджень?
5) Чи призвели до каліцтва тварини спричинені їй ушкодження за певних обставин: як кожне окремо, так і в сукупності?
6) Чи є ушкодження, виявлене на тілі тварини, ушкодженням її екстер’єру, якщо так, то воно виправне чи невиправне, яким є ступінь тяжкості заподіяного ушкодження?
За додатковою інформацією можна звертатися до лабораторії криміналістичних досліджень за телефоном: +38 (057) 372-08-91.