Транспортно-товарознавчі експертизи

Транспортно-товарознавчі експертизи
Експерти Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» проводять судові транспортно-товарознавчі експертизи та експертні дослідження, у межах яких вирішуються наступні питання: 
- Яка ринкова вартість колісних транспортних засобів (далі — КТЗ)?
- Яка вартість КТЗ, що ввозяться на митну територію України? Яким характеристикам (у тому числі, типу) відповідає КТЗ згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)?
- Яка вартість сільськогосподарської та будівельної техніки?
- Яка вартість матеріального збитку, завданого власнику КТЗ унаслідок ДТП, пожежі, хуліганських дій тощо? 
- Як укомплектовано КТЗ відповідно до нормативно-технічної документації підприємства-виробника?
- До якого типу належить колісний транспортний засіб, двигун та які їх основні характеристики?
- Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого КТЗ (його складових), якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих робіт? Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи нормативним вимогам? 
Дослідження проводяться відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17020 (атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі акредитованих органів оцінки відповідності Національного агентства з акредитації України 18.03.2020 за № 70454, дійсний до 17.03.2025).
Високе технічне оснащення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», професіоналізм та багаторічний досвід роботи судових експертів гарантують якісне проведення експертних досліджень. 
 

Транспортно-товарознавчі експертизи

Транспортно-товарознавчі експертизи
Експерти Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» проводять судові транспортно-товарознавчі експертизи та експертні дослідження, у межах яких вирішуються наступні питання: 
- Яка ринкова вартість колісних транспортних засобів (далі — КТЗ)?
- Яка вартість КТЗ, що ввозяться на митну територію України? Яким характеристикам (у тому числі, типу) відповідає КТЗ згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)?
- Яка вартість сільськогосподарської та будівельної техніки?
- Яка вартість матеріального збитку, завданого власнику КТЗ унаслідок ДТП, пожежі, хуліганських дій тощо? 
- Як укомплектовано КТЗ відповідно до нормативно-технічної документації підприємства-виробника?
- До якого типу належить колісний транспортний засіб, двигун та які їх основні характеристики?
- Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого КТЗ (його складових), якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих робіт? Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи нормативним вимогам? 
Дослідження проводяться відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17020 (атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі акредитованих органів оцінки відповідності Національного агентства з акредитації України 18.03.2020 за № 70454, дійсний до 17.03.2025).
Високе технічне оснащення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», професіоналізм та багаторічний досвід роботи судових експертів гарантують якісне проведення експертних досліджень.