Відбулись захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Відбулись захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії
11-12 березня  2021 року в Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України в спеціалізованій вченій раді К 64.896.001 відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.  
ЛУЦЕНКО ЛІДІЇ АНАТОЛІЇВНИ «Процесуальний і тактичний аспекти одночасного допиту кількох вже допитаних осіб» (науковий керівник: Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України); 
 
ПРИХОДЬКО ВЛАДЛЕНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «Теоретичні та практичні основи функціонування та використання криміналістичних обліків МВС України»  (науковий керівник: Кікінчук Василь Васильович, кандидат юридичних наук); 
 
 
СТОЯНОВОЇ ГАЛИНИ ПЕТРІВНИ «Криміналістична характеристика й особливості розслідування крадіжок з житлових будинків садибного типу» (науковий керівник:  Пиріг Ігор Володимирович,  доктор юридичних наук, професор). 

 
Дисертанти продемонстрували високий рівень підготовки та глибину наукових фахових знань. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та подальших наукових пошуках!
 

Відбулись захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Відбулись захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії
11-12 березня  2021 року в Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України в спеціалізованій вченій раді К 64.896.001 відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.  
ЛУЦЕНКО ЛІДІЇ АНАТОЛІЇВНИ «Процесуальний і тактичний аспекти одночасного допиту кількох вже допитаних осіб» (науковий керівник: Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України); 
 
ПРИХОДЬКО ВЛАДЛЕНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «Теоретичні та практичні основи функціонування та використання криміналістичних обліків МВС України»  (науковий керівник: Кікінчук Василь Васильович, кандидат юридичних наук); 
 
 
СТОЯНОВОЇ ГАЛИНИ ПЕТРІВНИ «Криміналістична характеристика й особливості розслідування крадіжок з житлових будинків садибного типу» (науковий керівник:  Пиріг Ігор Володимирович,  доктор юридичних наук, професор). 

 
Дисертанти продемонстрували високий рівень підготовки та глибину наукових фахових знань. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та подальших наукових пошуках!