Міжнародний проєкт


 
УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЄКТ «ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС: СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»

№ проєкту LV-UA/2021/3
Науковий керівник проєкту Антон Полянський 
Установа-виконавець від України: Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Установа-виконавець від Латвії: Ризький університет імені Страдіня (Riga Stradiņš University).
Термін виконання проєкту 01.01.2021 – 31.12.2022

МЕТА ПРОЄКТУ
«Відкритий освітній ресурс: Судова експертиза» присвячено комплексному дослідженню сучасних наукових підходів, формуванню теоретичних положень та практичних висновків, спрямованих на удосконалення механізмів провадження освітньо-наукової діяльності у сфері експертного забезпечення правосуддя.
У рамках науково-дослідного проєкту буде доведено важливість створення відкритих освітніх ресурсів та модернізації методів підготовки судових експертів.

ОПИС ПРОЄКТУ 
Враховуючи суспільне значення діяльності судових експертів, експертні висновки яких допомагають установити істину у справах, у рамках науково-дослідного проєкту будуть розв’язані окремі актуальні проблеми судової експертизи. Доведення важливості створення відкритих освітніх ресурсів та модернізації методів підготовки судових експертів є невід’ємною частиною даного дослідження. 

В рамках проєкту планується:
● розв’язати нагальні проблеми нинішнього стану провадження судово-експертної діяльності в Україні та Латвії; 
● визначити сучасні тенденції і підходи з удосконалення процесу навчання, викладання, обміну знаннями у сфері судової експертизи та криміналістики;
● створити відкритий освітній ресурс (наповнений науковими матеріалами, унікальними та рідкісними виданнями, навчальними відеопрезентаціями роботи в лабораторіях) з можливістю дистанційного  використання.
 
УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ
УКРАЇНА
 

Полянський Антон Олександрович
 

АНТОНО ПОЛЯНСЬКИЙ
науковий керівник проєкту, завідувач лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності, в.о. завідувача відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями, доктор юридичних наук
e-mail: anton_polianskyi@ukr.net
тел. +380953595295
 
 
 

МИХАЙЛО МОЖАЄВ
Відповідальний виконавець проєкту, завідувач сектору комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень, кандидат технічних наук, судовий експерт.
 
 
 

СЕРАФИМА ГАСПАРЯН
Відповідальний виконавець проєкту, провідний науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцям, кандидат юридичних наук
 

ВАДИМ ХОША
Відповідальний виконавець проєкту, завідувач відділу аспірантури та докторантури, кандидат юридичних наук, старший дослідник.


ЛАТВІЯ 
 
 
 
КАРИНА ПАЛКОВА
науковий керівник проєкту, викладач та дослідник юридичного факультету Ризького університету імені Страдіня.
 
 

ЯНІС ГРАСІС
Відповідальний виконавець проєкту, заступник декана юридичного факультету, провідний науковий співробітник Ризького університету імені Страдіня.
 
 
 
 
АЕЛІТА ЗІЛЕ
Відповідальний виконавець проєкту, викладач юридичного факультету Ризького університету імені Страдіня
 

 
 

Міжнародний проєкт


 
УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЄКТ «ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС: СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»

№ проєкту LV-UA/2021/3
Науковий керівник проєкту Антон Полянський 
Установа-виконавець від України: Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Установа-виконавець від Латвії: Ризький університет імені Страдіня (Riga Stradiņš University).
Термін виконання проєкту 01.01.2021 – 31.12.2022

МЕТА ПРОЄКТУ
«Відкритий освітній ресурс: Судова експертиза» присвячено комплексному дослідженню сучасних наукових підходів, формуванню теоретичних положень та практичних висновків, спрямованих на удосконалення механізмів провадження освітньо-наукової діяльності у сфері експертного забезпечення правосуддя.
У рамках науково-дослідного проєкту буде доведено важливість створення відкритих освітніх ресурсів та модернізації методів підготовки судових експертів.

ОПИС ПРОЄКТУ 
Враховуючи суспільне значення діяльності судових експертів, експертні висновки яких допомагають установити істину у справах, у рамках науково-дослідного проєкту будуть розв’язані окремі актуальні проблеми судової експертизи. Доведення важливості створення відкритих освітніх ресурсів та модернізації методів підготовки судових експертів є невід’ємною частиною даного дослідження. 

В рамках проєкту планується:
● розв’язати нагальні проблеми нинішнього стану провадження судово-експертної діяльності в Україні та Латвії; 
● визначити сучасні тенденції і підходи з удосконалення процесу навчання, викладання, обміну знаннями у сфері судової експертизи та криміналістики;
● створити відкритий освітній ресурс (наповнений науковими матеріалами, унікальними та рідкісними виданнями, навчальними відеопрезентаціями роботи в лабораторіях) з можливістю дистанційного  використання.
 
УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ
УКРАЇНА
 

Полянський Антон Олександрович
 

АНТОНО ПОЛЯНСЬКИЙ
науковий керівник проєкту, завідувач лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності, в.о. завідувача відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями, доктор юридичних наук
e-mail: anton_polianskyi@ukr.net
тел. +380953595295
 
 
 

МИХАЙЛО МОЖАЄВ
Відповідальний виконавець проєкту, завідувач сектору комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень, кандидат технічних наук, судовий експерт.
 
 
 

СЕРАФИМА ГАСПАРЯН
Відповідальний виконавець проєкту, провідний науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцям, кандидат юридичних наук
 

ВАДИМ ХОША
Відповідальний виконавець проєкту, завідувач відділу аспірантури та докторантури, кандидат юридичних наук, старший дослідник.


ЛАТВІЯ 
 
 
 
КАРИНА ПАЛКОВА
науковий керівник проєкту, викладач та дослідник юридичного факультету Ризького університету імені Страдіня.
 
 

ЯНІС ГРАСІС
Відповідальний виконавець проєкту, заступник декана юридичного факультету, провідний науковий співробітник Ризького університету імені Страдіня.
 
 
 
 
АЕЛІТА ЗІЛЕ
Відповідальний виконавець проєкту, викладач юридичного факультету Ризького університету імені Страдіня