Міжнародний проєкт


 
УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЄКТ «ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС: СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»

№ проєкту LV-UA/2021/3
Науковий керівник проєкту Антон Полянський 
Установа-виконавець від України: Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Установа-виконавець від Латвії: Ризький університет імені Страдіня (Riga Stradiņš University).
Термін виконання проєкту 01.01.2021 – 31.12.2022

МЕТА ПРОЄКТУ
«Відкритий освітній ресурс: Судова експертиза» присвячено комплексному дослідженню сучасних наукових підходів, формуванню теоретичних положень та практичних висновків, спрямованих на удосконалення механізмів провадження освітньо-наукової діяльності у сфері експертного забезпечення правосуддя.
У рамках науково-дослідного проєкту буде доведено важливість створення відкритих освітніх ресурсів та модернізації методів підготовки судових експертів.

ОПИС ПРОЄКТУ 
Враховуючи суспільне значення діяльності судових експертів, експертні висновки яких допомагають установити істину у справах, у рамках науково-дослідного проєкту будуть розв’язані окремі актуальні проблеми судової експертизи. Доведення важливості створення відкритих освітніх ресурсів та модернізації методів підготовки судових експертів є невід’ємною частиною даного дослідження. 

В рамках проєкту планується:
● розв’язати нагальні проблеми нинішнього стану провадження судово-експертної діяльності в Україні та Латвії; 
● визначити сучасні тенденції і підходи з удосконалення процесу навчання, викладання, обміну знаннями у сфері судової експертизи та криміналістики;
● створити відкритий освітній ресурс (наповнений науковими матеріалами, унікальними та рідкісними виданнями, навчальними відеопрезентаціями роботи в лабораторіях) з можливістю дистанційного  використання.
 
УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ
УКРАЇНА
 

Полянський Антон Олександрович
 

АНТОНО ПОЛЯНСЬКИЙ
науковий керівник проєкту, завідувач лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності, в.о. завідувача відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями, доктор юридичних наук
e-mail: anton_polianskyi@ukr.net
тел. +380953595295