Законодавство


Закони України
 1. Цивільний процесуальний кодекс України
 2. Господарський процесуальний кодекс України
 3. Кодекс адміністративного судочинства України
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 5. Закон України «Про судову експертизу»
 6. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 
Документи КМУ
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 07.11.2013 № 814).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 № 590 “Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави”
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.1994 № 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» (у редакції постанови КМУ від 23.05.2007 № 770; із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 19.09.2012 № 868)
 
Документи Міністерства юстиції України
 1. Наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мін’юсту України від 15.07.2009 № 1274/5; від 08.01.2014 № 1/5).
 2. Наказ Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5 «Про затвердження Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мін’юсту України від 25.05.2015 № 774/5).
 3. Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 «Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію прі Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів» (із змінами і доповненнями).
 4. Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2013 № 589/5 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта» (у редакції наказу Мін’юсту України від 18.05.2015 № 714/5).
 5. Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів» (із змінами і доповненнями).
 6. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (у редакції наказу Мін’юсту України від 26.12.2012 № 1950/5), (із змінами і доповненнями).
 7. Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах» (із змінами і доповненнями).
 8. Наказ Міністерства юстиції України від 03.02.2020 № 335/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень».
 9. Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 3660/5 «Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України».
 10. Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2021 № 343/5 «Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році».

 

 
 

Законодавство


Закони України
 1. Цивільний процесуальний кодекс України
 2. Господарський процесуальний кодекс України
 3. Кодекс адміністративного судочинства України
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 5. Закон України «Про судову експертизу»
 6. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 
Документи КМУ
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 07.11.2013 № 814).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 № 590 “Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави”
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.1994 № 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» (у редакції постанови КМУ від 23.05.2007 № 770; із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 19.09.2012 № 868)
 
Документи Міністерства юстиції України
 1. Наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мін’юсту України від 15.07.2009 № 1274/5; від 08.01.2014 № 1/5).
 2. Наказ Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5 «Про затвердження Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мін’юсту України від 25.05.2015 № 774/5).
 3. Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 «Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію прі Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів» (із змінами і доповненнями).
 4. Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2013 № 589/5 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта» (у редакції наказу Мін’юсту України від 18.05.2015 № 714/5).
 5. Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів» (із змінами і доповненнями).
 6. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (у редакції наказу Мін’юсту України від 26.12.2012 № 1950/5), (із змінами і доповненнями).
 7. Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах» (із змінами і доповненнями).
 8. Наказ Міністерства юстиції України від 03.02.2020 № 335/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень».
 9. Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 3660/5 «Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України».
 10. Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2021 № 343/5 «Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році».