Конференція - 95 ХНДІСЕ

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»

      10-11 жовтня 2018 року планується проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвяченої 95-річчю Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса.
Із щирими побажаннями плідного співробітництва запрошую Вас і Ваших колег прийняти участь у роботі конференції.

Напрямки роботи конференції:
нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення;
завдання та тенденції криміналістики на сучасному етапі її розвитку;
актуальні питання теорії судової експертизи;
проблеми науково-методичного та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності;
експертна дидактика – сучасний стан та перспективи розвитку;
міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи.
Заявки на участь та матеріали доповідей і повідомлень за підписом автора (співавторів) просимо надсилати електронною поштою із позначкою «Конференція 2018, прізвище та ім’я автора» до 1 липня 2018 року. Видання збірника планується для презентації під час проведення міжнародної науково-практичної конференції, тому редакційна колегія збірника просить дотримуватися строків подання матеріалів.
При підготовці матеріалів доповідей та повідомлень для публікації у збірнику організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:
тези доповідей (повідомлень) мають бути набраними на комп’ютері (редактор Word for Windows, лист формату А4, шрифт Times New Roman, кегль № 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля сторінки: ліворуч, зверху та знизу – 2,0 см, праворуч – 1,0 см).
Резюме – кегль № 12 через 1 міжрядковий інтервал, курсив. Такі ж кегль та інтервал слід застосовувати при оформленні таблиць, підписів під рисунками. Використання інших шрифтів не допускається;
виноски за текстом повинні мати наскрізну нумерацію й оформлятися за допомогою засобів Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>) «Сноска»;
посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання»;
обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок – для наукової доповіді та 3-х сторінок – для наукового повідомлення.
Розташування на сторінці. Ліворуч у верхньому куті – УДК, у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора, посада, науковий ступінь і вчене звання, e-mail. У наступному рядку – назва доповіді (повідомлення). Через один рядок друкується текст тез, після якого – резюме (обсягом до 250 слів) англійською та російською мовами.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування, редагування тез без повернення матеріалів авторам.
 
У разі планування участі в роботі конференції необхідно надіслати заявку на участь у строк до 7 вересня 2018 року.

Наша адреса: 
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Золочівська, 8а, м. Харків, 61177.
Телефон для довідок: + 38 (057) 372-13-23
Електронні адреси: hniise@hniise.gov.ua; simakova@hniise.gov.ua. 
 

Заявка на участь у конференції
 
Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Почесне звання  
Посада  
Найменування установи, організації  
Дані про співавтора(-ів)  
Назва доповіді  
Форма участі в конференції (очна, заочна)  
Тип доповіді (пленарна, стендова)  
Необхідність використання мультимедійної техніки (так, ні)  
Службова (домашня) адреса  
Контактні телефони  
E-mail  
Необхідність бронювання місця в готелі  
Підпис  
 
 
Будемо раді Вашій участі у конференції!
 
З повагою, Оргкомітет

Конференція - 95 ХНДІСЕ

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»

      10-11 жовтня 2018 року планується проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвяченої 95-річчю Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса.
Із щирими побажаннями плідного співробітництва запрошую Вас і Ваших колег прийняти участь у роботі конференції.

Напрямки роботи конференції:
нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення;
завдання та тенденції криміналістики на сучасному етапі її розвитку;
актуальні питання теорії судової експертизи;
проблеми науково-методичного та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності;
експертна дидактика – сучасний стан та перспективи розвитку;
міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи.
Заявки на участь та матеріали доповідей і повідомлень за підписом автора (співавторів) просимо надсилати електронною поштою із позначкою «Конференція 2018, прізвище та ім’я автора» до 1 липня 2018 року. Видання збірника планується для презентації під час проведення міжнародної науково-практичної конференції, тому редакційна колегія збірника просить дотримуватися строків подання матеріалів.
При підготовці матеріалів доповідей та повідомлень для публікації у збірнику організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:
тези доповідей (повідомлень) мають бути набраними на комп’ютері (редактор Word for Windows, лист формату А4, шрифт Times New Roman, кегль № 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля сторінки: ліворуч, зверху та знизу – 2,0 см, праворуч – 1,0 см).
Резюме – кегль № 12 через 1 міжрядковий інтервал, курсив. Такі ж кегль та інтервал слід застосовувати при оформленні таблиць, підписів під рисунками. Використання інших шрифтів не допускається;
виноски за текстом повинні мати наскрізну нумерацію й оформлятися за допомогою засобів Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>) «Сноска»;
посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання»;
обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок – для наукової доповіді та 3-х сторінок – для наукового повідомлення.
Розташування на сторінці. Ліворуч у верхньому куті – УДК, у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора, посада, науковий ступінь і вчене звання, e-mail. У наступному рядку – назва доповіді (повідомлення). Через один рядок друкується текст тез, після якого – резюме (обсягом до 250 слів) англійською та російською мовами.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування, редагування тез без повернення матеріалів авторам.
 
У разі планування участі в роботі конференції необхідно надіслати заявку на участь у строк до 7 вересня 2018 року.

Наша адреса: 
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Золочівська, 8а, м. Харків, 61177.
Телефон для довідок: + 38 (057) 372-13-23
Електронні адреси: hniise@hniise.gov.ua; simakova@hniise.gov.ua. 
 

Заявка на участь у конференції
 
Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Почесне звання  
Посада  
Найменування установи, організації  
Дані про співавтора(-ів)  
Назва доповіді  
Форма участі в конференції (очна, заочна)  
Тип доповіді (пленарна, стендова)  
Необхідність використання мультимедійної техніки (так, ні)  
Службова (домашня) адреса  
Контактні телефони  
E-mail  
Необхідність бронювання місця в готелі  
Підпис  
 
 
Будемо раді Вашій участі у конференції!
 
З повагою, Оргкомітет