Історико-археологічна експертиза

У Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України проводяться судові експертизи за новим напрямком дослідження – історико-археологічні дослідження земельних ділянок. 
Об’єктами є земельні ділянки з матеріальними залишками існування людства у минулих епохах незалежно від стану їх збереженості (кургани, могильники, некрополі, городища, поселення, окремі поховання, житла, господарські споруди, їх залишки тощо; антропогенні нашарування та рухомі археологічні предмети, що виявлені у них) та облікова і дослідницька документація на історичні (що знаходяться під земною поверхнею) та/або археологічні об’єкти культурної спадщини.

Основними завданнями історико-археологічної експертизи земельних ділянок є:
– визначення наявності/відсутності об’єктів археологічної та історичної спадщини в межах земельної ділянки;
– визначення наявності/відсутності предмету охорони об’єкта археологічної спадщини у межах земельної ділянки;
– віднесення об'єкта археологічної спадщини до певної хронологічної групи, визначення його культурної цінності, що має історичне значення, рівня раритетності та схоронності, проведення атрибуції археологічних предметів і розрахунку витрат на роботи з археологічних досліджень пам’ятки (вирішується під час виявлення об’єктів археологічної спадщини в межах земельної ділянки та/або комплексного оціночно-будівельного, історико-археологічного та мистецтвознавчого дослідження при розрахунку вартості пам’ятки та/або встановленні розміру збитків, нанесених державі унаслідок руйнації, знищення або пошкодження об’єктів археологічної спадщини);
–– визначення наявності/відсутності у складі облікової документації на історичні (що знаходяться під земною поверхнею) та/або археологічні об’єкти культурної спадщини матеріалів про проведені наукові дослідження, фактичних даних про автентичність та предмет охорони;
–– визначення наявності/відсутності у матеріалах про проведені наукові дослідження даних про те, що об’єкт археологічної спадщини у межах земельної ділянки досліджений на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому виявлено/не виявлено об'єкти культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню.

Орієнтовний перелік питань, що можуть вирішуватися в межах проведення зазначеного виду експертизи:
Чи наявний/відсутній об’єкт археологічної чи історичної спадщини у межах земельної ділянки?
Чи наявний/відсутній предмет охорони об’єкта археологічної спадщини у межах земельної ділянки?
Чи потребує об’єкт археологічної спадщини, що не виявлений в наземних обсягових формах і який знаходиться у межах земельної ділянки, дослідження на всій площі і по всій глибині культурного шару?
Чи досліджена пам'ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових формах, на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню?
Чи знищено, зруйновано або пошкоджено об’єкт історичної чи археологічної спадщини (або їх частини)?
Чи втратив об’єкт археологічної спадщини предмет охорони у межах земельної ділянки?
Які межі виявленого/або пошкодженого об’єкта археологічної чи історичної спадщини, до якої хронологічної групи він належить, які його коефіцієнти культурної цінності, історичного значення, рівня раритетності та схоронності?
Яка сума витрат на роботи з археологічних досліджень пам’ятки?
Яка атрибуція археологічних предметів, що виявлені під час земельних робіт або після/під час пошкодження чи руйнації об’єктів археологічної спадщини?
Чи містить облікова документація на історичні (що знаходяться під земною поверхнею) та/або археологічні об’єкти культурної спадщини матеріали про проведені наукові дослідження, фактичні дані про автентичність та наявність предмету охорони?
Чи наявні/відсутні у матеріалах з проведення наукових досліджень дані про те, що об’єкт археологічної спадщини у межах земельної ділянки досліджений на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню?
Історико-археологічною експертизою земельних ділянок можуть вирішуватись й інші питання, якщо для розв’язання поставлених завдань необхідні спеціальні знання у галузі археології та історії.
 

Історико-археологічна експертиза

У Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України проводяться судові експертизи за новим напрямком дослідження – історико-археологічні дослідження земельних ділянок. 
Об’єктами є земельні ділянки з матеріальними залишками існування людства у минулих епохах незалежно від стану їх збереженості (кургани, могильники, некрополі, городища, поселення, окремі поховання, житла, господарські споруди, їх залишки тощо; антропогенні нашарування та рухомі археологічні предмети, що виявлені у них) та облікова і дослідницька документація на історичні (що знаходяться під земною поверхнею) та/або археологічні об’єкти культурної спадщини.

Основними завданнями історико-археологічної експертизи земельних ділянок є:
– визначення наявності/відсутності об’єктів археологічної та історичної спадщини в межах земельної ділянки;
– визначення наявності/відсутності предмету охорони об’єкта археологічної спадщини у межах земельної ділянки;
– віднесення об'єкта археологічної спадщини до певної хронологічної групи, визначення його культурної цінності, що має історичне значення, рівня раритетності та схоронності, проведення атрибуції археологічних предметів і розрахунку витрат на роботи з археологічних досліджень пам’ятки (вирішується під час виявлення об’єктів археологічної спадщини в межах земельної ділянки та/або комплексного оціночно-будівельного, історико-археологічного та мистецтвознавчого дослідження при розрахунку вартості пам’ятки та/або встановленні розміру збитків, нанесених державі унаслідок руйнації, знищення або пошкодження об’єктів археологічної спадщини);
–– визначення наявності/відсутності у складі облікової документації на історичні (що знаходяться під земною поверхнею) та/або археологічні об’єкти культурної спадщини матеріалів про проведені наукові дослідження, фактичних даних про автентичність та предмет охорони;
–– визначення наявності/відсутності у матеріалах про проведені наукові дослідження даних про те, що об’єкт археологічної спадщини у межах земельної ділянки досліджений на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому виявлено/не виявлено об'єкти культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню.

Орієнтовний перелік питань, що можуть вирішуватися в межах проведення зазначеного виду експертизи:
Чи наявний/відсутній об’єкт археологічної чи історичної спадщини у межах земельної ділянки?
Чи наявний/відсутній предмет охорони об’єкта археологічної спадщини у межах земельної ділянки?
Чи потребує об’єкт археологічної спадщини, що не виявлений в наземних обсягових формах і який знаходиться у межах земельної ділянки, дослідження на всій площі і по всій глибині культурного шару?
Чи досліджена пам'ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових формах, на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню?
Чи знищено, зруйновано або пошкоджено об’єкт історичної чи археологічної спадщини (або їх частини)?
Чи втратив об’єкт археологічної спадщини предмет охорони у межах земельної ділянки?
Які межі виявленого/або пошкодженого об’єкта археологічної чи історичної спадщини, до якої хронологічної групи він належить, які його коефіцієнти культурної цінності, історичного значення, рівня раритетності та схоронності?
Яка сума витрат на роботи з археологічних досліджень пам’ятки?
Яка атрибуція археологічних предметів, що виявлені під час земельних робіт або після/під час пошкодження чи руйнації об’єктів археологічної спадщини?
Чи містить облікова документація на історичні (що знаходяться під земною поверхнею) та/або археологічні об’єкти культурної спадщини матеріали про проведені наукові дослідження, фактичні дані про автентичність та наявність предмету охорони?
Чи наявні/відсутні у матеріалах з проведення наукових досліджень дані про те, що об’єкт археологічної спадщини у межах земельної ділянки досліджений на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню?
Історико-археологічною експертизою земельних ділянок можуть вирішуватись й інші питання, якщо для розв’язання поставлених завдань необхідні спеціальні знання у галузі археології та історії.