Сучасність

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» є ініціатором запровадження європейського досвіду в роботу судово-експертних установ України, установою з високим рівнем проведення найскладніших експертних досліджень і новітніх наукових розробок, що мають теоретичне та практичне значення й украй необхідні для високого рівня експертного забезпечення правосуддя в державі.