7 травня відбулися захисти дисертацій

7 травня відбулися захисти дисертацій
За результатами роботи спеціалізованих вчених рад Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» ДФ 64.896.002 та ДФ 64.896.004 відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».
7 травня 2021 року свої дисертації захистили:Олена Юріївна Грошева за темою «Організаційно-правові, загально-методичні засади комплексної судової біолого-трасологічної експертизи та її оцінка судом»;