Підготовка (стажування)

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (далі – ННЦ ІСЕ) проводить підготовку судових експертів, інших осіб за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (ліцензія провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою у галузі знань «08 Право» за спеціальністю «081 Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», виданою на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 23 листопада 2020 року № 256-Л) та підготовку (стажування) за відповідними експертними спеціальностями.
 
National Scientific Centre «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» provides training for forensic experts and other persons according to the educational program: Theoretical, organizational and procedural issues of forensic science  (license for educational activities in the field postgraduate education for advanced training for people with higher education in majoring in 081 «Law» according to the  educational program : Theoretical, organizational and procedural issues of forensic science, issued by Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 256-L dated on  Nov 23, 2020,) and training (internship) by relevant forensic expert specializations.

Детальніше »

Підготовка (стажування)

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (далі – ННЦ ІСЕ) проводить підготовку судових експертів, інших осіб за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (ліцензія провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою у галузі знань «08 Право» за спеціальністю «081 Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», виданою на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 23 листопада 2020 року № 256-Л) та підготовку (стажування) за відповідними експертними спеціальностями.
 
National Scientific Centre «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» provides training for forensic experts and other persons according to the educational program: Theoretical, organizational and procedural issues of forensic science  (license for educational activities in the field postgraduate education for advanced training for people with higher education in majoring in 081 «Law» according to the  educational program : Theoretical, organizational and procedural issues of forensic science, issued by Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 256-L dated on  Nov 23, 2020,) and training (internship) by relevant forensic expert specializations.

Детальніше »