Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
 
9 серпня 2021 року Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» отримав Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (ДК № 7423).

 
Принагідно зауважимо, що наш Центр уже впродовж 20 років видає друком збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», а торік відновив наукове фахове видання, започатковане свого часу самим Миколою Сергійовичем Бокаріусом,— журнал «Архів кримінології та судових наук».
Вітаємо співробітників ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» із цим новим досягненням!
 
 
 

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
 
9 серпня 2021 року Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» отримав Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (ДК № 7423).

 
Принагідно зауважимо, що наш Центр уже впродовж 20 років видає друком збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», а торік відновив наукове фахове видання, започатковане свого часу самим Миколою Сергійовичем Бокаріусом,— журнал «Архів кримінології та судових наук».
Вітаємо співробітників ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» із цим новим досягненням!