Відбулося засідання президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Відбулося засідання президії Науково-консультативної  та методичної ради з проблем судової експертизи  при Міністерстві юстиції України
Відбулося засідання президії Науково-консультативної  та методичної ради з проблем судової експертизи  при Міністерстві юстиції України
29.12.2021
28 грудня 2021 року відбулось засідання президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі — НКМР) під головуванням директора Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, голови президії НКМР, кандидата юридичних наук — Наталії Ткаченко.
Від Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» у засіданні взяли участь члени президії НКМР: директор Центру, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Клюєв; заступник директора з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Елла Сімакова-Єфремян; учений секретар Центру, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, голова секції судових біологічної та ветеринарної експертиз Лариса Дереча, а також інші члени президії НКМР — голови відповідних секцій: кандидат технічних наук Анатолій Долуда,  Валерій Дмитрієв, Ольга Донцова, Тетяна Єгорова, кандидат філологічних наук Євгенія Ковкіна; кандидат технічних наук Олександр Коломійцев; кандидат технічних наук, доцент Володимир Сабадаш; кандидат юридичних наук, старший дослідник Людмила Свиридова та Денис Фокін. У засіданні також взяли участь й інші представники ННЦ «ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», а саме: заступник директора з експертної роботи, кандидат юридичних наук, старший дослідник Ігор Богданюк; завідувач лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності, доктор юридичних наук, доцент Антон Полянський; завідувач лабораторії економічних та товарознавчих досліджень у резонансних провадженнях, кандидат юридичних наук, старший дослідник Інна Сабадаш; завідувач лабораторії інженерно-транспортних та дорожньо-технічних досліджень Павло Хоробрих й інші завідувачі підрозділів та співробітники Центру.
На засіданні розглянуто такі питання: обрання заступника голови президії та секретаря президії НКМР; актуальність і доцільність включення нових НДР, запропонованих НДУСЕ Мін’юсту України до Тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції на 2022 рік; проєкти плану роботи НКМР та плану впровадження результатів НДР НДУСЕ Мін’юсту України на 2022 рік; узгоджено склад секцій НКМР; започаткування за ініціативою ННЦ «ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» нових експертних спеціальностей — 9.5 «Молекулярно-генетичні дослідження» в межах судової біологічної експертизи і 10.29 «Теплотехнічні дослідження» в межах інженерно-технічної експертизи та ін.
Подібні заходи сприяють підвищенню рівня якості судової експертизи та удосконаленню сфери експертного забезпечення правосуддя.