Запрошуємо на роботу до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»!

Запрошуємо на роботу до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»!
Запрошуємо на роботу до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»!
23.06.2022
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
-  завідувача сектору інженерно-технічних досліджень Полтавського відділення, завідувача сектору економічних та товарознавчих досліджень Полтавського відділення, завідувача сектору економічних та товарознавчих досліджень Сумського відділення, завідувача сектору економічних та товарознавчих досліджень Донецького відділення (вимоги: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки та стаж роботи за фахом не менше 7 років, у тому числі: досвід роботи у галузі судової експертизи або наукової роботи не менше 5 років, а за наявності наукового ступеня доктора філософії або доктора наук - не менше 3 років);
-  головного наукового співробітника відділу аспірантури та докторантури (вимоги: науковий ступінь доктора наук з відповідної галузі знань та наявність вагомих наукових праць або дипломів на відкриття чи авторських свідоцтв і патентів на винаходи та стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому числі за професією судового експерта або наукової роботи не менше 5 років);
-  провідного наукового співробітника сектору біологічних, ветеринарних та ґрунтознавчих  досліджень лабораторії криміналістичних досліджень, провідного наукового співробітника сектору молекулярно-генетичних досліджень лабораторії криміналістичних досліджень,    провідного наукового співробітника сектору теоретичних досліджень та редакційно-видавничої діяльності лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності, провідного наукового співробітника  відділення-Бюро у м. Києві (вимоги: науковий ступінь доктора філософії або доктора наук з відповідної галузі знань, наявність наукових праць та стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому числі за професією судового експерта або наукової роботи не менше 5 років);
-  старшого наукового співробітника сектору дорожньо-технічних досліджень  лабораторії інженерно-транспортних та дорожньо-технічних досліджень, старшого наукового співробітника сектору економічних досліджень лабораторії економічних, товарознавчих, психологічних досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності, старшого наукового співробітника сектору пожежно-технічних та інженерно-екологічних досліджень  лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень, старшого наукового співробітника відділення-Бюро у м. Києві (вимоги: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки, стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому числі за професією судового експерта або наукової роботи не менше 3 років; опубліковані наукові праці, а за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи);
-  наукового співробітника сектору лінгвістичних та мистецтвознавчих досліджень лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних та мистецтвознавчих досліджень,          наукового співробітника сектору дорожньо-технічних досліджень лабораторії інженерно-транспортних та дорожньо-технічних досліджень, наукового співробітника сектору земельно-технічних досліджень та оцінки нерухомості лабораторії будівельно-технічних досліджень, наукового співробітника сектору будівельно-технічних досліджень лабораторії будівельно-технічних досліджень, наукового співробітника сектору науково-методичної діяльності лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності, наукового співробітника сектору фізичних та хімічних досліджень лабораторії криміналістичних досліджень, наукового співробітника сектору досліджень з охорони праці, військових та електротехнічних досліджень лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень,           наукового співробітника лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень, наукового співробітника відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями, наукового співробітника  відділення-Бюро у м. Києві (вимоги: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки, стаж роботи за фахом не менше 5 років та опубліковані наукові праці, а за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи).
Строк надання документів – 30 календарних днів.
Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а.
Офіційний сайт: http://www.hniise.gov.ua.
Адреса електронної пошти: hniise@hniise.gov.ua.
Тел.: (057) 370-91-93.
 
 
 
 
 
 
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Запрошуємо на роботу до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»!

Запрошуємо на роботу до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»!
Запрошуємо на роботу до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»!
23.06.2022
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
-  завідувача сектору інженерно-технічних досліджень Полтавського відділення, завідувача сектору економічних та товарознавчих досліджень Полтавського відділення, завідувача сектору економічних та товарознавчих досліджень Сумського відділення, завідувача сектору економічних та товарознавчих досліджень Донецького відділення (вимоги: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки та стаж роботи за фахом не менше 7 років, у тому числі: досвід роботи у галузі судової експертизи або наукової роботи не менше 5 років, а за наявності наукового ступеня доктора філософії або доктора наук - не менше 3 років);
-  головного наукового співробітника відділу аспірантури та докторантури (вимоги: науковий ступінь доктора наук з відповідної галузі знань та наявність вагомих наукових праць або дипломів на відкриття чи авторських свідоцтв і патентів на винаходи та стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому числі за професією судового експерта або наукової роботи не менше 5 років);
-  провідного наукового співробітника сектору біологічних, ветеринарних та ґрунтознавчих  досліджень лабораторії криміналістичних досліджень, провідного наукового співробітника сектору молекулярно-генетичних досліджень лабораторії криміналістичних досліджень,    провідного наукового співробітника сектору теоретичних досліджень та редакційно-видавничої діяльності лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності, провідного наукового співробітника  відділення-Бюро у м. Києві (вимоги: науковий ступінь доктора філософії або доктора наук з відповідної галузі знань, наявність наукових праць та стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому числі за професією судового експерта або наукової роботи не менше 5 років);
-  старшого наукового співробітника сектору дорожньо-технічних досліджень  лабораторії інженерно-транспортних та дорожньо-технічних досліджень, старшого наукового співробітника сектору економічних досліджень лабораторії економічних, товарознавчих, психологічних досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності, старшого наукового співробітника сектору пожежно-технічних та інженерно-екологічних досліджень  лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень, старшого наукового співробітника відділення-Бюро у м. Києві (вимоги: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки, стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому числі за професією судового експерта або наукової роботи не менше 3 років; опубліковані наукові праці, а за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи);
-  наукового співробітника сектору лінгвістичних та мистецтвознавчих досліджень лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних та мистецтвознавчих досліджень,          наукового співробітника сектору дорожньо-технічних досліджень лабораторії інженерно-транспортних та дорожньо-технічних досліджень, наукового співробітника сектору земельно-технічних досліджень та оцінки нерухомості лабораторії будівельно-технічних досліджень, наукового співробітника сектору будівельно-технічних досліджень лабораторії будівельно-технічних досліджень, наукового співробітника сектору науково-методичної діяльності лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності, наукового співробітника сектору фізичних та хімічних досліджень лабораторії криміналістичних досліджень, наукового співробітника сектору досліджень з охорони праці, військових та електротехнічних досліджень лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень,           наукового співробітника лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень, наукового співробітника відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями, наукового співробітника  відділення-Бюро у м. Києві (вимоги: вища освіта другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки, стаж роботи за фахом не менше 5 років та опубліковані наукові праці, а за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи).
Строк надання документів – 30 календарних днів.
Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а.
Офіційний сайт: http://www.hniise.gov.ua.
Адреса електронної пошти: hniise@hniise.gov.ua.
Тел.: (057) 370-91-93.
 
 
 
 
 
 
 
Поделитесь с вашими друзьями!