Вартість експертогодини

Увага! Змінено вартість експертогодин!

Відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 1996 р. No 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (зі змінами) та відповідно до наказу Міністерства юстиції України  від 16.01.2023 № 230/5 «Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2023 році», вартість однієї експертогодини за проведення судових експертиз та експертних досліджень в 2023 році становить 238,98 грн. (без ПДВ)


Вартість експертогодини

Увага! Змінено вартість експертогодин!

Відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 1996 р. No 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (зі змінами) та відповідно до наказу Міністерства юстиції України  від 16.01.2023 № 230/5 «Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2023 році», вартість однієї експертогодини за проведення судових експертиз та експертних досліджень в 2023 році становить 238,98 грн. (без ПДВ)