Підготовка фахівців

Харківський НДІСЕ проводить підготовку судових експертів, інших осіб за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (Ліцензія провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою у галузі знань «08 Право» за спеціальністю «081 Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», виданою на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 17.04.2019 № 334-л) та підготовку (стажування) експертів за відповідними експертними спеціальностями.

 
Відділ підвищення кваліфікації, що є відповідальним структурним підрозділом ХНДІСЕ по підготовці (стажуванню) судових експертів (фахівців), збирає та перевіряє правильність оформлення документів для навчання (проходження підвищення кваліфікації); організовує поселення іногородніх осіб (за необхідністю); здійснює організацію навчального процесу відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
Тимчасовий порядок
проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) 
за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» 
у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 
в умовах карантину 2020 навчального року
 
«Тимчасовий порядок проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України в умовах карантину 2020 навчального року» розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та рішення щодо заборони відвідування закладів освіти її здобувачами, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», а саме «виконання освітніх програм… шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання…», листів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, від 27.03.2020 № 1/9-178, рішення Уряду від 25 березня 2020 р. про продовження терміну карантину до 24 квітня 2020 р.
 «Тимчасовий порядок проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 
в умовах карантину 2020 навчального року» є складовою Порядку «Про підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України».

1. Підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» проводиться згідно із затвердженими щомісячними графіками освітнього процесу у 2020 навчальному році. 
2. Для організації дистанційної форми підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» відділу підвищення кваліфікації необхідно:
- спільно з завідувачем лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень перевірити та забезпечити розміщення на сайті програм підготовки судових експертів № 1, 2, 3 «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», Порядок прийому документів для проходження підготовки (стажування) судових експертів та фахівців у ХНДІСЕ, форми документів, що необхідно надати для зарахування на навчання, інформацію про вартість навчання 1 фахівця за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» за дистанційною формою навчання;
 - підготувати та розіслати на електронні пошти завідувачів лабораторій та відділів необхідну інформацію щодо проведення навчання за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» за дистанційною формою навчання.
3. Для організації дистанційної форми проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», забезпечити використання відео- та аудіо комунікації, Viber, Messenger, WhatsApp, Cisco Webex Meetin, ZOOM, тощо.
 
Порядок прийому документів для проходження підготовки (стажування) судових експертів та фахівців у ХНДІСЕ
 
І. Для проходження підготовки (стажування) фахівцем НДУСЕ Міністерства України, який має намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, до ХНДІСЕ подаються наступні документи: 
 • заява про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з  додатком 1;
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); 
 • відомості про відсутність судимості;
 • лист про проведення стажування та план стажування.

ІІ. Для проходження підготовки (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, до ХНДІСЕ подаються:
 
 • заява про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з  додатком 1
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); 
 • відомості про відсутність судимості;
 • три копії висновків за кожною експертною спеціальністю (у разі підтвердження кваліфікації експерта) на рецензування; рецензування забезпечує ХНДІСЕ;
 • копія свідоцтва ХНДІСЕ, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;  
 • акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.
 
Укладається договір (додаток 2), відповідно до якого вноситься плата, розмір якої визначається відповідно до вартості послуг з проведення підготовки (стажування) за відповідними експертними спеціальностями (додаток 3) з урахуванням кількості навчальних годин та додаткової плати у сумі 936,22 грн. на одну особу згідно з пунктом 6 розділу ІІІ Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 у редакції від 03.02.2020).

ІІІ. Для проходження підготовки (підвищення кваліфікації) інших осіб у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» до ХНДІСЕ подається:
 
 • заява про допуск до проходження підготовки (підвищення кваліфікації) за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (додаток 4)
Укладається договір (додаток 5), відповідно до якого вноситься плата, розмір якої визначається відповідно до вартості навчання 1 (одного) фахівця за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» з урахуванням кількості навчальних годин (додаток 6).

ІV. Після закінчення підготовки (стажування) фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта для атестації до ЦЕКК подаються такі документи:
 
 • заява про допуск до проходження атестації в друкованому вигляді, форму якої визначено у додатку 7;
 • копія свідоцтва ХНДІСЕ, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;
 • відгук НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який містить інформацію стосовно результатів рецензування та характеристику фахівця;
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);
 • акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта з відповідної експертної спеціальності) (для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ);
 • відомості про відсутність судимості;
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см.
V. Після проходження підготовки (стажування) в ХНДІСЕ за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» судовим експертам (фахівцям), іншим особам та іноземцям і особам без громадянства видається Свідоцтво ХНДІСЕ про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи (додаток 8).

VІ. Після проходження підготовки (стажування) в ХНДІСЕ судовим експертам (фахівцям), які є працівниками інших СЕУ та іншим особам, в тому числі працівникам експертних установ судових експертиз інших держав, за відповідними експертними спеціальностями, видається довідка про проходження підготовки (стажування) з відповідного виду судової експертизи (за вимогою).

Місце провадження освітньої діяльності – у приміщенні Харківського НДІСЕ за адресою: вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177, Україна.

Контактна інформація: 
Завідувач відділу: кюн, Андренко Світлана Олександрівна

 
тел: (057) 372-17-88
e-mail: hniise@hniise.gov.ua
 

 


Підготовка фахівців

Харківський НДІСЕ проводить підготовку судових експертів, інших осіб за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (Ліцензія провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою у галузі знань «08 Право» за спеціальністю «081 Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», виданою на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 17.04.2019 № 334-л) та підготовку (стажування) експертів за відповідними експертними спеціальностями.

 
Відділ підвищення кваліфікації, що є відповідальним структурним підрозділом ХНДІСЕ по підготовці (стажуванню) судових експертів (фахівців), збирає та перевіряє правильність оформлення документів для навчання (проходження підвищення кваліфікації); організовує поселення іногородніх осіб (за необхідністю); здійснює організацію навчального процесу відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
Тимчасовий порядок
проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) 
за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» 
у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 
в умовах карантину 2020 навчального року
 
«Тимчасовий порядок проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України в умовах карантину 2020 навчального року» розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та рішення щодо заборони відвідування закладів освіти її здобувачами, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», а саме «виконання освітніх програм… шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання…», листів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, від 27.03.2020 № 1/9-178, рішення Уряду від 25 березня 2020 р. про продовження терміну карантину до 24 квітня 2020 р.
 «Тимчасовий порядок проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 
в умовах карантину 2020 навчального року» є складовою Порядку «Про підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України».

1. Підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» проводиться згідно із затвердженими щомісячними графіками освітнього процесу у 2020 навчальному році. 
2. Для організації дистанційної форми підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» відділу підвищення кваліфікації необхідно:
- спільно з завідувачем лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень перевірити та забезпечити розміщення на сайті програм підготовки судових експертів № 1, 2, 3 «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», Порядок прийому документів для проходження підготовки (стажування) судових експертів та фахівців у ХНДІСЕ, форми документів, що необхідно надати для зарахування на навчання, інформацію про вартість навчання 1 фахівця за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» за дистанційною формою навчання;
 - підготувати та розіслати на електронні пошти завідувачів лабораторій та відділів необхідну інформацію щодо проведення навчання за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» за дистанційною формою навчання.
3. Для організації дистанційної форми проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», забезпечити використання відео- та аудіо комунікації, Viber, Messenger, WhatsApp, Cisco Webex Meetin, ZOOM, тощо.
 
Порядок прийому документів для проходження підготовки (стажування) судових експертів та фахівців у ХНДІСЕ
 
І. Для проходження підготовки (стажування) фахівцем НДУСЕ Міністерства України, який має намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, до ХНДІСЕ подаються наступні документи: 
 • заява про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з  додатком 1;
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); 
 • відомості про відсутність судимості;
 • лист про проведення стажування та план стажування.

ІІ. Для проходження підготовки (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, до ХНДІСЕ подаються:
 
 • заява про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з  додатком 1
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); 
 • відомості про відсутність судимості;
 • три копії висновків за кожною експертною спеціальністю (у разі підтвердження кваліфікації експерта) на рецензування; рецензування забезпечує ХНДІСЕ;
 • копія свідоцтва ХНДІСЕ, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;  
 • акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.
 
Укладається договір (додаток 2), відповідно до якого вноситься плата, розмір якої визначається відповідно до вартості послуг з проведення підготовки (стажування) за відповідними експертними спеціальностями (додаток 3) з урахуванням кількості навчальних годин та додаткової плати у сумі 936,22 грн. на одну особу згідно з пунктом 6 розділу ІІІ Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 у редакції від 03.02.2020).

ІІІ. Для проходження підготовки (підвищення кваліфікації) інших осіб у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» до ХНДІСЕ подається:
 
 • заява про допуск до проходження підготовки (підвищення кваліфікації) за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (додаток 4)
Укладається договір (додаток 5), відповідно до якого вноситься плата, розмір якої визначається відповідно до вартості навчання 1 (одного) фахівця за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» з урахуванням кількості навчальних годин (додаток 6).

ІV. Після закінчення підготовки (стажування) фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта для атестації до ЦЕКК подаються такі документи:
 
 • заява про допуск до проходження атестації в друкованому вигляді, форму якої визначено у додатку 7;
 • копія свідоцтва ХНДІСЕ, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;
 • відгук НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який містить інформацію стосовно результатів рецензування та характеристику фахівця;
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);
 • акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта з відповідної експертної спеціальності) (для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ);
 • відомості про відсутність судимості;
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см.
V. Після проходження підготовки (стажування) в ХНДІСЕ за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» судовим експертам (фахівцям), іншим особам та іноземцям і особам без громадянства видається Свідоцтво ХНДІСЕ про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи (додаток 8).

VІ. Після проходження підготовки (стажування) в ХНДІСЕ судовим експертам (фахівцям), які є працівниками інших СЕУ та іншим особам, в тому числі працівникам експертних установ судових експертиз інших держав, за відповідними експертними спеціальностями, видається довідка про проходження підготовки (стажування) з відповідного виду судової експертизи (за вимогою).

Місце провадження освітньої діяльності – у приміщенні Харківського НДІСЕ за адресою: вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177, Україна.

Контактна інформація: 
Завідувач відділу: кюн, Андренко Світлана Олександрівна

 
тел: (057) 372-17-88
e-mail: hniise@hniise.gov.ua