ДФ 64.896.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.003 утворена для проведення разового захисту дисертації Ковальова Юрія Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
 
Загальна інформація
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Адреса спеціалізованої вченої ради:
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України
61177, м. Харків, вул. вул. Золочівська, 8-а
тел. (057) 372-12-20
 
Інформація про прийняття до захисту дисертації
19 березня 2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Ковальова Ю.Ю. на тему «Використання спеціальних знань під час розслідування корупційних злочинів».
Анотація дисертації
Наказ про видачу диплома доктора філософії

ДФ 64.896.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.003 утворена для проведення разового захисту дисертації Ковальова Юрія Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
 
Загальна інформація
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Адреса спеціалізованої вченої ради:
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України
61177, м. Харків, вул. вул. Золочівська, 8-а
тел. (057) 372-12-20
 
Інформація про прийняття до захисту дисертації
19 березня 2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Ковальова Ю.Ю. на тему «Використання спеціальних знань під час розслідування корупційних злочинів».
Анотація дисертації
Наказ про видачу диплома доктора філософії