ДФ 64.896.005

Вітер Дмитро Вадимович
Назва дисертації: «Використання судової експертизи під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм»
Науковий керівник: Петрова Ірина Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Спеціальності: 081 Право
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 р. № 735 про присудження ступеня доктора філософії

ДФ 64.896.005

Вітер Дмитро Вадимович
Назва дисертації: «Використання судової експертизи під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм»
Науковий керівник: Петрова Ірина Анатоліївна
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Спеціальності: 081 Право
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 р. № 735 про присудження ступеня доктора філософії