ДФ 64.896.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.005 утворена для проведення разового захисту дисертації Вітера Дмитра Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
 
Загальна інформація
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Адреса спеціалізованої вченої ради:
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України
61177, м. Харків, вул. вул. Золочівська, 8-а
тел. (057) 372-12-20
 
Інформація про прийняття до захисту дисертації
19 березня 2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Вітера Д.В. на тему «Використання судової експертизи під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм».
Анотація дисертації
 
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Захист відбудеться 30 квітня 2021 р. о 12 годині
Наказ про видачу диплома доктора філософії


ДФ 64.896.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.005 утворена для проведення разового захисту дисертації Вітера Дмитра Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
 
Загальна інформація
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Адреса спеціалізованої вченої ради:
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України
61177, м. Харків, вул. вул. Золочівська, 8-а
тел. (057) 372-12-20
 
Інформація про прийняття до захисту дисертації
19 березня 2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Вітера Д.В. на тему «Використання судової експертизи під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм».
Анотація дисертації
 
Інформація про призначення дати захисту дисертації
Захист відбудеться 30 квітня 2021 р. о 12 годині
Наказ про видачу диплома доктора філософії