ДФ 64.896.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.005 утворена для проведення разового захисту дисертації Вітера Дмитра Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
 
Загальна інформація
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Адреса спеціалізованої вченої ради:
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України
61177, м. Харків, вул. вул. Золочівська, 8-а
тел. (057) 372-12-20
 
Інформація про прийняття до захисту дисертації
19 березня 2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Вітера Д.В. на тему «Використання судової експертизи під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм».
Анотація дисертації
 
Наказ про видачу диплома доктора філософії

ДФ 64.896.005

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.005 утворена для проведення разового захисту дисертації Вітера Дмитра Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
 
Загальна інформація
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Адреса спеціалізованої вченої ради:
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України
61177, м. Харків, вул. вул. Золочівська, 8-а
тел. (057) 372-12-20
 
Інформація про прийняття до захисту дисертації
19 березня 2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Вітера Д.В. на тему «Використання судової експертизи під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм».
Анотація дисертації
 
Наказ про видачу диплома доктора філософії