К 64.896.01

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2018 року № 1218 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (нині - Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України) утворено спеціалізовану вчену раду К 64.896.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком дії до 01 жовтня 2021 року.
 

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 64.896.01
 
Голова ради:
1. Клюєв Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Заступник голови:
2. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09.
 
Вчений секретар:
3. Хоша Вадим Віталійович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Члени ради:
4. Богданюк Ігор Васильович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
5. Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;
6. Лубенцов Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
7. Петрова Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
8. Пиріг Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;
9. Попович Євген Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
10. Салманова Олена Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;
11. Свиридова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
12. Свідерський Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
13. Снігерьов Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
14. Трофименко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.09;
15. Угровецький Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
16. Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09.

 

Повідомлення про захист дисертацій

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

К 64.896.01

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2018 року № 1218 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (нині - Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України) утворено спеціалізовану вчену раду К 64.896.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком дії до 01 жовтня 2021 року.
 

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 64.896.01
 
Голова ради:
1. Клюєв Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Заступник голови:
2. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09.
 
Вчений секретар:
3. Хоша Вадим Віталійович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Члени ради:
4. Богданюк Ігор Васильович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
5. Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;
6. Лубенцов Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
7. Петрова Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
8. Пиріг Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;
9. Попович Євген Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
10. Салманова Олена Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;
11. Свиридова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
12. Свідерський Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
13. Снігерьов Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
14. Трофименко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.09;
15. Угровецький Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
16. Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09.

 

Повідомлення про захист дисертацій

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів