Д 64.896.01

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 року № 320 у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.896.01 з присудження наукового ступеня доктора наук за профілем 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком на три роки.
 

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 64.896.01
 
Голова ради:
1. Клюєв Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Заступник голови:
2. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09.
 
Вчений секретар:
3. Полянський Антон Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Члени ради:
4. Брусакова Оксана Валеріївна, доктор юридичних наук, доцент, декан факультету Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.07;
5. Даньшин Максим Валерійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.09;
6. Євдокіменко Світлана Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
7. Петрова Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
8. Попович Євген Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
9. Салманова Олена Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.07;
10. Снігерьов Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
11. Угровецький Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
12. Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.09.

 

Повідомлення про захист дисертацій

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Д 64.896.01

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 року № 320 у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.896.01 з присудження наукового ступеня доктора наук за профілем 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком на три роки.
 

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 64.896.01
 
Голова ради:
1. Клюєв Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Заступник голови:
2. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09.
 
Вчений секретар:
3. Полянський Антон Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Члени ради:
4. Брусакова Оксана Валеріївна, доктор юридичних наук, доцент, декан факультету Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.07;
5. Даньшин Максим Валерійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.09;
6. Євдокіменко Світлана Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
7. Петрова Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
8. Попович Євген Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
9. Салманова Олена Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.07;
10. Снігерьов Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
11. Угровецький Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
12. Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.09.

 

Повідомлення про захист дисертацій

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів