ДФ 64.896.002

Грошева Олена Юріївна
Назва дисертації: «Організаційно-правові, загально-методичні засади комплексної судової біолого-трасологічної експертизи та її оцінка судом»
Науковий керівник: Сімакова-Єфремян Елла Борисівна
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Спеціальності: 081 Право
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 р. № 735 про присудження ступеня доктора філософії

ДФ 64.896.002

Грошева Олена Юріївна
Назва дисертації: «Організаційно-правові, загально-методичні засади комплексної судової біолого-трасологічної експертизи та її оцінка судом»
Науковий керівник: Сімакова-Єфремян Елла Борисівна
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Спеціальності: 081 Право
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 р. № 280 про утворення спеціалізованої вченої ради
Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 р. № 735 про присудження ступеня доктора філософії